[an error occurred while processing this directive]

Všeobecné podmínky používání

DŮLEŽITÉ - PEČLIVĚ SI PROSTUDUJTE TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY, NEŽ SMLOUVU PŘIJMETE, NÁSLEDNĚ SI OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTISKNĚTE A ULOŽTE JE SPOLU S POTVRZUJÍCÍMI EMAILY, SMS ZPRÁVAMI, DALŠÍMI PODMÍNKAMI, ÚDAJI O TRANSAKCÍCH, HERNÍMI PRAVIDLY A PLATEBNÍMI METODAMI, SOUVISEJÍCÍMI S VAŠÍM UŽÍVÁNÍM PLATFORMY A/NEBO STRÁNEK. MY NEBUDEME SMLOUVU S VÁMI ARCHIVOVAT, PROTO SI JI VYTISKNĚTE A ZALOŽTE. TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY MOHOU BÝT ZMĚNĚNY (JAK JE UVEDENO NÍŽE).

Kliknutím „Odeslat“ nebo „Souhlasím“ a/nebo používáním stránek souhlasíte, že jste vázání touto smlouvou (jak je tento termín definován v této smlouvě). Jakmile Vy (jak je tento termín definován dále) kliknete na „Odeslat“ nebo „Souhlasím“, nebo jakmile Vy požijete Stránky, je uzavřena právně závazná smlouva o těchto obchodních podmínkách mezi (a) Vámi, koncovým uživatelem („Vy“) a (b) King’s Entertainment a.s., Rozvadov 7, 348 06 Rozvadov, Česká republika, společností zapsanou v České republice pod číslem společnosti 26366673. Společnost King’s Entertainment a.s. je definována jako „My“ nebo „Naše“ dle kontextu.

Poskytujeme stránky na adrese partypoker.cz („Platforma Party“) a další online nebo mobilní platformy Námi poskytované (každá jednotlivá stránka je „Platformou“), na nichž během návštěvy máte přístup k Našim stránkám pro hry a sázení, včetně, mimo jiné, herních stránek, jak jsou definovány níže, prostřednictvím Vašeho účtu („Stránky“). Uzavřeli jsme smlouvu se společností GVC Services Limited na adrese Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, registrovanou na Gibraltaru pod číslem společnosti 112454, o použití značky PartyPoker a herního softwaru a o poskytování určitých podpůrných služeb Naší společnosti.

Stránky a interaktivní funkce (včetně určitých her) se mohou lišit podle Vámi vybrané Platformy, kterou využíváte pro přístup k nim.

V případě, že máte nějaké stížnosti, reklamace nebo spory ohledně nějakého výsledku, Stránek nebo jiných Našich aktivit, měli byste v první řadě kontaktovat nás v souladu s oddílem 22 níže.

Tyto obchodní podmínky spolu s Politikou ochrany soukromí, oddílem Novinky a propagace (Poker, Casino), oddílem Turnaje (Poker), Často kladenými otázkami,Standardními propagačními podmínkami, Politikou pro obsah třetích stran, Plánem pro věrné zákazníky/odměny, Herním plánem a dalšími doplňujícími pravidly a podmínkami zveřejněnými na Platformách a oznámenými Vám prostřednictvím e-mailu, které výslovně upravují a váží se k určité události, hře, softwaru, propagaci nebo turnaji, představují právně závaznou smlouvu mezi Vámi a Námi („Smlouvy“). Poté, co Vám bude prostřednictvím emailu oznámena změna pravidel nebo podmínek Smluv, budete mít možnost přestat hrát a/nebo zrušit Svůj účet v souladu s oddílem 18.2. Tyto dokumenty byste si měli pečlivě prostudovat, protože všechny jsou součástí právně závazné smlouvy mezi Vámi a Námi.

Pokud existuje rozpor mezi ustanoveními Herního plánu, těmito Obchodními podmínkami a/nebo jinými dokumenty, na něž tyto Obchodní podmínky odkazují („Herní plán“), ustanovení Herního plánu jsou nadřazena Obchodním podmínkám a Pravidlům her a ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nadřazena ustanovením Pravidel her.

Kliknutím na „Odeslat“ nebo „Souhlasím“ a přijetím těchto Obchodních podmínek také stvrzujete a schvalujete tyto Smlouvy. Přístup k Našim Stránkám a jejich používání se řídí těmito Smlouvami. Pokud máte nějaké dotazy ohledně těchto Smluv, doporučujeme vám vyhledat nezávislou právní radu.

Věnujte pozornost Naší Politice ochrany soukromí, která popisuje, jak nakládáme s vašimi osobními údaji a jak je chráníme. Kliknutím na zaškrtávací políčko Politika ochrany soukromí, které se objeví při Vaší registraci, zároveň berete na vědomí a přijímáte Politiku ochrany soukromí.

HERNÍ ZAŘÍZENÍ

Herní stránky jsou poker, casino a herní stránky Námi poskytované prostřednictvím následujících Platforem: partypoker.cz a další Námi případně poskytované herní platformy (dohromady „Herní stránky“).

Pokud používáte nebo máte v úmyslu používat Herní, musíte se řídit oddílem 28 těchto Obchodních podmínek, který platí konkrétně pro Herní stránky.

1. APLIKOVATELNOST SMLUV

Potvrzením, že jste si pročetli tyto Smlouvy během registrace a/nebo kliknutím na tlačítko „Odeslat“ nebo „Souhlasím“ během instalace některého softwaru, souvisejícího se stránkami poskytovanými prostřednictvím Platforem, nebo při registraci svého účtu, souhlasíte s dodržováním těchto Smluv a potvrzujete, že porušení těchto Smluv z Vaší strany může, v rozsahu povoleném relevantním zákonem, vést k diskvalifikaci, uzavření Vašeho účtu (dále jen dle definice v oddílu 3 níže), propadnutí prostředků a/nebo právním krokům proti Vám, dle okolností a dalších ustanovení těchto Smluv. Potvrzujete, že pokud přijmete tyto Smlouvy, začneme Vám okamžitě poskytovat výhody Stránek. V důsledku toho, pokud tyto Smlouvy přijmete při registraci na Našich Stránkách, nebudete moci později zrušit svou registraci, přestože můžete zrušit Svůj Účet v souladu s oddílem 18.2 níže.

2. LEGÁLNOST POUŽITÍ STRÁNEK

2.1. Hazardní hry nezletilých jsou nezákonné. Stránky smíte používat pouze pokud je Vám 18 let nebo více (nebo jiný zákonný minimální věk ve Vaší jurisdikci) a Vaše užívání Stránek je legální, pokud je v souladu se zákony platnými ve Vaší jurisdikci. Potvrzujete, že Naše Stránky nenavštěvujete z území, kde není účast na on-line hazardních hrách v době Vaší účasti legální. V rámci registrace jste povinni poskytnout důkaz svého věku. Berete na vědomí a souhlasíte, že Vám nejsme schopni poskytnout žádnou právní radu nebo ujištění a že je Vaší výhradní odpovědností ujistit se, abyste vždy dodržovali zákony, které se na Vás vztahují, a že máte legální právo užívat Stránky. Berete na vědomí, že hazardní hry nezletilých jsou nepřijatelné. Bez omezení ustanovení výše může být přístup k Našim Stránkám z určitých území omezen. Stránky používáte dle svého výhradního uvážení, na svou odpovědnost a riziko. Užíváním Stránek potvrzujete, že neshledáváte Stránky jakkoli urážlivými, závadnými, nefér nebo neslušnými.

2.2. Pokud nebudeme schopni ověřit Vaše identifikační údaje během prvních 30 dní po žádosti o otevření Účtu a složení prostředků, máme právo zrušit všechny transakce a zmrazit Váš účet.  Pokud se nám nepodaří uspokojivě ověřit Vaši totožnost během rozumné doby, která bude stanovena platným zákonem nebo pokud není stanovena platným zákonem) Námi dle našeho výhradního uvážení, vyhrazujeme si právo uzavřít Váš účet a pokud to zákon vyžaduje, zůstatek účtu vrátit Vám v souladu s takovým zákonem; jinak můžeme zadržet zůstatek účtu do úspěšného dokončení ověření Vaší totožnosti.

2.3. Pokud po dokončení ověřování vyjde najevo, že jste nezletilí, vyhrazujeme si právo zrušit všechny transakce provedené v době Vaší nezletilosti, vyhrazujeme si právo uzavřít Váš účet; vyhrazujeme si také právo podniknout všechny další kroky, které jsou povinné nebo v souladu s platnými zákony, včetně (mimo jiné) informování kompetentních místních úřadů, s ohledem na místo Vašeho pobytu v době Vašeho užívání Stránek.

3. REGISTRACE ÚČTU

3.1. Abyste mohli používat Naše Stránky, nejdříve si u Nás budete muset zaregistrovat účet. Ze Svého Účtu budete moci navštěvovat Naše Stránky (jak jsou definovány níže).

3.2. Za předpokladu, že budete dodržovat zákonné požadavky dle platných zákonů, můžete si otevřít u Nás účet po zvolení jedinečného názvu účtu a hesla a zadání informací, o něž Vás požádáme v našem registračním formuláři, jako např. (mimo jiné) Vaše jméno, nebo také druhé jméno; příjmení, nebo také příjmení za svobodna; adresu bydliště; státní příslušnost; číslo rodného listu nebo datum a místo narození, pokud nebylo přiděleno číslo rodného listu; poštovní adresu; telefonní číslo; emailovou korespondenční adresu; identifikátor datové schránky („Účet“). Ujistěte se, že informace poskytnuté během registrace a po ní jsou přesné a aktualizované. Některé (ale ne všechny) informace, které poskytnete během registrace, budete moci změnit úpravou nastavení Svého Účtu, nebo kdy nás kontaktujete. Další podrobnosti najdete v Naší Politice ochrany soukromí. Případně se pro další informace můžete obrátit na Nás.

3.3. Příležitostně můžete být vyzváni, abyste si zvolili preferovanou měnu svého účtu z dostupných měn („Měna účtu“). Nezapomeňte, že jakmile si měnu zvolíte, bez našeho schválení nebudete moci měnu svého účtu změnit víc než jednou (schválení může být odmítnuto nebo odloženo dle našeho výhradního rozhodnutí). Pokud byste si přáli změnit měnu svého účtu víc než jednou, kontaktujte prosím Služby zákazníkům. Všechny změny měny účtů budou provedeny podle podmínek Herního plánu.

3.4. Za otevření Vašeho Účtu se neplatí žádné poplatky. Nejsme banka a prostředky nejsou pojištěné žádnou vládní agenturou. Všechny platby na Váš Účet a z něj musí být prováděny v souladu s platnými zákony a v měnách případně dostupných na Stránkách a nesmí nést úrok a Vy jste povinni zajistit, že všechny platby na Váš Účet pocházejí ze zdroje platby, pro nějž jste majitelem účtu. Pokud na Svůj Účet vkládáte nebo z něj vybíráte prostředky v jiné měně, než v měně Svého Účtu, takový vklad a/nebo výběr bude proveden směnným kurzem Námi nabízeným v době takového vkladu nebo výběru v souladu s Herním plánem.

3.5. Pokud budete chtít hrát hry o skutečné peníze nebo vsadit, budete na Svůj Účet muset složit „skutečné peníze“ jednou z metod povolených platnými zákony a případně určených Námi. Takové prostředky budou složeny na Váš Účet po skutečném připsání prostředků Nám a/nebo Našim zástupcům. Na platby na Váš Účet se mohou vztahovat minimální a maximální limity v závislosti na platných zákonech a (vedle platných zákonů, ne však v rozporu s nimi) na Vaší historii u Naší společnosti, metodě složení a dalších faktorech, které stanovíme dle vlastního uvážení. Další informace o aktuálních možnostech vkládání a vybírání prostředků a poplatcích najdete v Herním plánu.

3.6. Výběry ze Svého Účtu si můžete vyžádat kdykoli za předpokladu, že byly přijaty všechny provedené platby. Vyhrazujeme si právo vyplatit požadované výběry částečně nebo v plné výši stejným způsobem platby a ve stejné měně, v níž byl proveden vklad.

3.7. Použití určitých Stránek může vyžadovat stažení a instalaci softwaru poskytovaného na příslušných Platformách.

3.8. Nejsem schopni zaručit trvalou dostupnost žádné konkrétní měny. V nepravděpodobném případě, že bude nezbytné, abychom určitou měnu přestali podporovat, a měna Vašeho Účtu bude nedostupná, vyhrazujeme si právo po Vás požadovat konverzi měny Vašeho Účtu na preferovanou dostupnou alternativu ve směnném kurzu, který poskytujeme v době konverze.

4. SKUTEČNÁ IDENTITA A JEDINÝ ÚČET

4.1. Název Vašeho Účtu se musí shodovat s Vaším skutečným a zákonným jménem a identitou a jméno v registraci Vašeho Účtu se musí shodovat se jménem na vaší kreditní kartě (kartách) nebo jiném platebním účtu, používaném pro vkládání nebo přijímání peněz na Váš Účet. Pro ověření Své totožnosti jste během registrace povinni předložit uspokojivý doklad totožnosti (včetně, mimo jiné, kopii platného cestovního pasu/identifikačního průkazu a/nebo použité platební karty) a uspokojivý doklad adresy (včetně, mimo jiné, nedávný účet za energie nebo bankovní výpis). Vyhrazujeme si rovněž právo kdykoli požadovat uspokojivý doklad totožnosti a uspokojivý doklad adresy. Neposkytnutí takových dokumentů může vést k zablokování nebo zavření Vašeho Účtu a, pokud vám zůstatek Vašeho Účtu nebude vrácen v souladu s platnými zákony, můžeme jej zadržet na Vašem Účtu, dokud nepředložíte takové doklady a do uspokojivého dokončení našeho ověřovacího procesu. V souvislosti s používáním Platforem nemůžete vlastnit víc než jeden (1) účet. Vyhrazujeme si právo zrušit Váš Účet(y), pokud si otevřete více účtů. Pokud bychom měli oprávněné důvody se domnívat, že bylo otevřeno více účtů s cílem Nás podvést, vyhrazujeme si právo zrušit transakce související s takovým pokusem o podvod. Pokud jste ztratili název Svého Účtu nebo heslo, obraťte se na Nás pro náhradní.

4.2. Abyste se mohli účastnit našich her, musíte také vyhovět všem požadavkům českého zákona proti praní špinavých peněz.

5. ZÁKAZ ÚČASTI ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY NEBO PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ

5.1. Pokud jste (i) úředníkem, členem dozorčí rady, zaměstnancem, konzultantem nebo zástupcem Naší společnosti nebo přímé nebo nepřímé pobočky; (ii) Naším dodavatelem nebo prodejcem, nesmíte u Nás registrovat účet ani přímo nebo nepřímo používat Stránky (vše „Neoprávněné osoby“), vyjma plnění Vašich pracovních povinností zaměstnance. Obdobně ani příbuzní Neoprávněných osob nemají povoleno registrovat se u Nás nebo přímo nebo nepřímo používat Stránky. Pro tyto účely výraz „příbuzný“ zahrnuje (mimo jiné) partnera, druha, rodiče, dítě nebo sourozence.

6. POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK

6.1. V zájmu zajištění spravedlivosti můžeme přijmout opatření dle vlastního uvážení, abychom vytvořili spravedlivé a vyvážené herní prostředí.

6.2 Bez ohledu na kterékoli Vaše aktuální nebo nevyřízené transakce související se Stránkami, vyhrazujeme si právo pozastavit, upravit, odstranit a/nebo přidat Stránky prostřednictvím oznámení zaslaného Vám e-mailem s okamžitým účinkem a v rozsahu povoleném zákonem neneseme za takový krok odpovědnost. 

6.3. Při užívání našich Stránek zakazujeme veškeré nefér praktiky. Činíme tak v zájmu ochrany Svých zákazníků a integrity Stránek. Seznamte se s naší Politikou neoprávněných výhod, která je součástí této Smlouvy, kde najdete další podrobnosti o Politice proti podvádění v oddílu 28.4. Bude-li zjištěno, že se některý účastník účastní na spolčení v jakékoli podobě nebo jiných činností, které podle našeho mínění představují podvádění, jeho nebo její účet může být trvale zrušen a zůstatek může být, pokud to povoluje platný zákon, zadržen dle ustanovení oddílu 17 těchto Obchodních podmínek.

6.4. Zakazujeme zveřejňování zakázaného obsahu Třetích stran (jak je tento výraz zde definován) na našich Platformách. Prostudujte si naši Politiku pro obsah třetích stran, která je součástí této Smlouvy, kde najdete další podrobnosti.

6.5. Vyhrazujeme si právo případně pozastavit Vaše užívání některých našich Stránek, Platforem nebo her na našich Platformách.

6.6. Sdělení nebo informace, zveřejněné na našich stránkách, nepředstavují právní nebo daňovou radu a nepřijímáme žádnou odpovědnost za spolehlivost takového obsahu.

6.7. Pro účely určování času v souvislosti s našimi Stránkami používáme časovou zónu GMT+1, pokud není uvedeno jinak.

6.8. Naše Stránky používáte pouze pro svoje osobní potřeby. Naše Stránky nesmíte používat pro účely podnikání.

6.9. Odpovědné hraní bereme vážně. Pokud (i) Vám byla diagnostikována herní porucha nebo (ii) podstupujete léčbu herní poruchy, není Vám používání našich Stránek povoleno. Pokud máte pocit, že jste ztratili nebo mohli ztratit kontrolu nad svým hraním nebo výlohami na hraní, nebo máte pocit, že vám ztráta kontroly hrozí, musíte nás okamžitě informovat. Seznamte se také s funkcí odpovědného hraní, kterou najdete v nabídce Váš účet, na Účet, Moje informace, oddíl Odpovědné hraní na Vašem účtu, nebo kliknutím sem.

7. AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Výrazy King’s Entertainment, partypoker a další značky Námi používané, jsou obchodní značky, značky služeb a/nebo obchodní názvy patřící naší společnosti, dceřiným společnostem nebo přidruženým společnostem, našim dodavatelům nebo poskytovatelům licencí. Navíc námi používaná materiál, včetně, mimo jiné, softwaru, obrazového materiálu, obrázků, grafiky, fotografií, animací, videí, hudby, zvukových materiálů, textu (a intelektuálního vlastnictví k takovým materiálům) jsou vlastnictvím naší společnosti, některé z našich dceřiných společností nebo přidružených společností, našich dodavatelů a/nebo majitelů licencí, a je chráněn autorským zákonem a/nebo jinými právy k duševnímu vlastnictví. K takovému materiálu chráněnému autorským právem nebo obchodním značkám a značkám služeb nezískáváte žádná práva a nesmíte je používat bez našeho písemného souhlasu.

8. POSKYTOVATEL ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

Abyste mohli používat Stránky, budete muset poslat peníze naší společnosti a případně od ní peníze přijímat. Ke zpracování takových finančních transakcí můžeme využívat zpracovatele elektronických plateb v podobě třetích stran a/nebo finanční instituce („ESP“). Neodvolatelně nás opravňujete v nezbytném rozsahu instruovat takové ESP na manipulaci se zůstatkem účtu a výběrům z Vašeho účtu a neodvolatelně souhlasíte, že takové pokyny můžeme vydávat Vaším jménem v souladu s Vašimi požadavky, předloženými prostřednictvím příslušných funkcí Našich Stránek. Souhlasíte, že jste vázání obchodními podmínkami jednotlivých relevantních ESP. V případě rozporu mezi touto Smlouvou a obchodními podmínkami ESP rozhoduje tato Smlouva.

9. BONUSY

V rozsahu povoleném platným zákonem Vám můžeme případně nabídnout volné nebo bonusové částky, která Vám připíšeme na účet („Bonus(y)“). Takové Bonusy lze využít pouze v souvislosti s takovými Stránkami, které jsou specifikované ve chvíli, kdy je vám Bonus nabízen. Přijetí takového Bonusu musí být v souladu s doplňujícími obchodními podmínkami, které Vám poskytneme v souvislosti s nabídkou takového Bonusu a pokud takové obchodní podmínky neexistují, pak v souladu se Standardními propagačními obchodními podmínkami a omezeními poskytnutí bonusu, obsaženými v příslušné nabídce. Nabídku lze využít pouze JEDNOU, pokud není uvedeno jinak.

10. PRODUKTY STAHOVANÉ Z PRODEJE

10.1. Zůstatek Vašeho účtu je částka skutečných peněz, složených na Váš účet (Námi nebo Vámi), plus výhry (včetně bonusů, které nepodléhají platným omezením sázení) a/nebo mínus ztráty vzniklé používáním Našich Stránek, bez poplatků za účast a dalších případných poplatků a bez částek dříve vybraných Vámi, nebo částek zadržených nebo vymáhanými Námi vzhledem ke známým nebo předpokládaným podvodům, nebo vzhledem ke vkladům nebo jiným transakcím odmítnutým nebo zrušeným Vaší bankou nebo jinou relevantní bankou třetí strany (v důsledku nedostatečných prostředků, vracení transakcí nebo z jiných důvodů), nebo částky, které jsou jinak odečitatelné nebo zadržené dle těchto Smluv („Zůstatek účtu“).

10.2. Přijetí požadavku na výběr vyžaduje, abyste složili a dostatečně vsadili skutečné peníze na Svém účtu, nakumulované výhry, a podléhá omezením metod složení prostředků, omezením bonusů a/nebo bezpečnostním revizím (viz oddíl 16 níže) a dalším podmínkám těchto Smluv. Všechny částky, které vyberete, podléhají limitům transakcí a metod výběru, o nichž Vás informujeme před výběrem. Další informace o aktuálních možnostech vkládání a vybírání prostředků a poplatcích najdete v Herním plánu.

10.3. Vyhrazujeme si právo zadržet výplatu výher nebo Zůstatku účtu, pokud máme odůvodněné podezření na podvodné chování, až na dobu 60 dnů od data vyhodnocení výsledku hry. Pokud bude prokázáno, že výhra, nebo jakákoli část Zůstatku účtu, byla získána podvodným chováním nebo porušením pravidel Herního plánu, máme právo nevyplatit takovou výhru nebo část Zůstatku účtu. Máme také právo pozastavit výplatu, pokud byla Vaše účast na hře vyhodnocena jako podezřelá transakce podle postupů proti praní špinavých peněz, na maximální dobu námi stanovenou v souladu s postupy proti praní špinavých peněz.

10.4. Můžeme nahlásit a zadržet jakoukoli částku ze Zůstatku účtu, abychom vyhověli platným zákonům. Všechny daně, související s výhrami, které jste získali, jsou čistě Vaší odpovědností. Zůstatky účtu nelze převádět, nahrazovat nebo vyplácet za jinou výhru.  V rámci dodržování podmínek výplat, které Nám může ukládat platný zákon, bude Vámi vyžádaná výplata provedena převodem, kreditní kartou a/nebo jiným způsobem, který zvolíte dle svého uvážení a na základě typu registrované platební metody.

10.5. Platby budou vždy provedeny během 7 pracovních dnů, ale může dojít ke zpoždění kvůli Bezpečnostní revizi (viz oddíl 16 níže), prováděnou Námi, a vyjma případů, kdy platbu zadržíme v souladu s těmito Smlouvami.

10.6. Všechny platby bankovním převodem v EUR v rámci regionu SEPA budou zpracovány v souladu s kritérii SEPA. To znamená, že plátci i příjemci budou jejich příslušnými bankami účtovány běžné domácí poplatky za transakci i pokud platba proběhne mezi dvěma zeměmi s regionu SEPA.

11. OBSAH TŘETÍCH STRAN

11.1. Urážlivý nebo nevhodný jazyk nebude na Našich chatových fórech nebo Platformách, nebo vůči našemu personálu tolerován. Navíc nesmíte činit nepravdivé a/nebo zlovolné a/nebo poškozující poznámky vzhledem k Našemu podnikání na žádném médiu nebo fóru.

11.2. V souladu s podmínkami Naší Politiky pro obsah třetích stran můžeme odmítnout nebo smazat text, soubory, obrázky, fotografie, video, zvuky nebo jiné materiály („Obsah třetích stran“), který zveřejníte na Platformách, který dle našeho výhradního uvážení porušuje tyto Smlouvy.

11.3. Porušení této politiky může vést k odstranění Obsahu třetích stran, pozastavení Vašeho užívání Stránek a/nebo další akci, která bude odůvodnitelně nutná, abychom zajistili její dodržování.

12. SDĚLENÍ NÁZVU ÚČTU A HESLA

12.1. Název účtu a heslo, které zvolíte během své registrace Účtu, nesmí být sděleny třetím stranám. Nesete výhradní odpovědnost za bezpečnost názvu a hesla svého Účtu.

12.2. Souhlasíte, že název svého účtu a heslo budete uchovávat v tajnosti a neumožníte jejich užití jiným osobám. Každá osoba, která se identifikuje zadáním správného uživatelského jména a hesla, je Námi pokládána za oprávněného držitele Účtu a všechny transakce, během nichž je zadáváno uživatelské jméno a heslo, budou považovány za platné. V rozsahu povoleném platným zákonem neneseme odpovědnost za Vaše ztráty v důsledku neoprávněného užití nebo zneužití Vašich přihlašovacích údajů. Nejsme povinni ukládat názvy účtů nebo hesla. Pokud jste ztratili název Svého Účtu, uživatelské jméno nebo heslo, obraťte se na Nás pro náhradní. Pokud založíte, zapomenete nebo ztratíte název Svého účtu, uživatelské jméno nebo heslo z jiného důvodu než naší chybou, neneseme žádnou odpovědnost.

13. PODVODNÉ AKTIVITY, ZAKÁZANÉ TRANSAKCE A NEÚSPĚŠNÉ DEPOZITY

13.1. Uplatňujeme politiku nulové tolerance vůči nevhodné hře a podvodným aktivitám. Pokud dle našeho výhradního názoru dospějeme k přesvědčení, že jste se dopustili podvodu nebo jste se pokusili jakýmkoli způsobem podvést nás a/nebo jiného uživatele Stránek, včetně, mimo jiné, manipulace her nebo platebního podvodu, manipulace stránek ve více měnách, pokud dospějeme k podezření, že jste provedli podvodnou platbu, včetně odcizené kreditní karty, nebo jinou podvodnou aktivitu (včetně, mimo jiné, vracení plateb nebo jiných zpětných plateb) nebo zakázanou transakci (včetně, mimo jiné, praní špinavých peněz), nebo pokud Váš vklad nebyl Vaší bankou proveden z jakéhokoli důvodu, vyhrazujeme si právo pozastavit a/nebo zrušit Váš účet a vymoci dluh jakoukoli metodou, kterou máme dle zákonů k dispozici, včetně, mimo jiné, odečtení dlužné částky z Vašeho účtu. To může mít negativní důsledek pro vaše úvěrové hodnocení a My budeme nuceni hlásit jakékoli zločinné nebo podezřelé aktivity příslušným úřadům.

13.2. Vyhrazujeme si právo, v rozsahu povoleném platnými zákony, zrušit nebo zadržet některé nebo všechny výhry osoby nebo skupiny osob, zrušit nebo zadržet Zůstatek účtu nebo jeho část, a zrušit a zadržet Standardní hráčské body, získané osobou nebo skupinou osob, pokud máme oprávněný důvod věřit, že dotčená osoba nebo skupina osob jedná nebo jednala společně ve snaze podvést nebo poškodit Nás a/nebo naše dodavatele a/nebo Stránky a/nebo Platformy.

13.3. V zájmu ochrany osobních údajů, bezpečnosti a zabránění podvodu nepovolujeme používání komunikačních kanálů, včetně kanálů v rámci Stránek a/nebo Platforem (včetně, mimo jiné, chatových stránek rozdávajících) pro nabízení produktů a stránek, nebo propagaci takových nabídek (patřících Vám nebo třetím stranám). Výslovně je zakázáno zveřejňování informací nebo kontaktování našich zákazníků s nabídkou nebo propagací nabídky produktů nebo stránek.

14. CHYBY

14.1. Jakmile zjistíte chyby související s Vaším účtem nebo výpočty Vašich sázek, nebo konverzí měn, jste povinni nás okamžitě informovat. V případě takové chyby nebo systémové poruchy nebo herní chyby (odklon od normálního fungování herní logiky z jakéhokoli důvodu), která poveden k chybě provozu, výpočtu, poplatků, výher, bonusů nebo výplat, nebo konverze měn dle okolností, („Chyba“) budeme postupovat v souladu s Herním plánem a platnými zákony.

15. BEZPEČNOSTNÍ REVIZE

15.1. V zájmu zachování vysoké úrovně bezpečnosti a integrity systému si vyhrazujeme právo kdykoli provádět bezpečnostní revize a ověřit Vaši totožnost, věk, Vámi poskytnutá registrační data, abychom ověřili Vaše užívání Stránek, včetně, mimo jiné, Vašeho dodržování platných zákonů, těchto Smluv a politik Naší firmy a Vašich finančních transakcí, prováděných prostřednictvím Stránek, zda nedochází k potenciálnímu porušení těchto Smluv a platných zákonů („Bezpečnostní revize“). V tomto smyslu nás a naše zástupce opravňujete provádět šetření ohledně Vaší osoby a používat a sdělovat třetím stranám informace, které považujeme za nezbytné pro ověření informací Vámi poskytnutých v souladu s těmito Smlouvami, včetně, mimo jiné, objednání kreditní zprávy a/nebo jiné ověření informací v databázích třetích stran. Navíc, v zájmu Bezpečnostních revizí, souhlasíte s poskytnutím takových informací nebo dokladů, které My nebo Naši zástupci, dle Našeho svobodného úsudku, budeme požadovat.

16. PROPADNUTÍ A ZRUŠENÍ ÚČTU

17.1. V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY SI VYHRAZUJEME PRÁVO DLE VLASTNÍHO SVOBODNÉHO UVÁŽENÍ A VE VZTAHU K VAŠEMU ÚČTU, RELEVANTNÍMU ÚČTU ESP (jak je tento termín definován v ustanovení 8), ÚČTŮM, KTERÉ MŮŽETE MÍT NA JINÝCH STRÁNKÁCH A/NEBO ZAŘÍZENÍCH, VLASTNĚNÝCH NEBO PROVOZOVANÝCH NÁMI NEBO NAŠÍM JMÉNEM, A, V PŘÍPADĚ VAŠEHO POUŽITÍ HERNÍCH STRÁNEK, VŠECH STRÁNEK, KTERÉ SDÍLEJÍ HERNÍ SDÍLENÍ HRY/PLATFORMY, VYPOVĚDĚT TYTO SMLOUVY, ZADRŽET ZŮSTATEK VAŠEHO ÚČTU, POZASTAVIT VÁŠ ÚČET A VYMOCI Z TAKOVÉHO ÚČTU ČÁSTKU DOTČENÝCH VÝPLAT, BONUSŮ NEBO VÝHER, POKUD:

16.1.1. jste se dopustili závažného porušení těchto Smluv;

16.2.1. zjistíme, že jste Stránky použili, nebo se je pokusili použít pro účely podvodu, spolčení (včetně, mimo jiné, vracení plateb) nebo nezákonné nebo nevhodné aktivity (včetně, mimo jiné, manipulace s funkcemi ve více měnách);

16.3.1. zjistíme, že jste hráli na jiné on-line herní stránce a jste podezřelí z podvodu, spolčení (včetně, mimo jiné, ve věci vracení plateb) nebo nezákonné nebo nevhodné aktivity;

16.4.1. jste zrušili platbu nebo odmítli nákup nebo vklad, který jste učinili prostřednictvím Svého účtu; nebo

16.5.1. byl na Vás vyhlášen úpadek nebo obdobné řízení kdekoli na světě.

17. ZRUŠENÍ A UZAVŘENÍ STRÁNEK

17.1. Máte právo blokovat některé nebo všechny produkty, které Vám nabízíme (poker, casino) prostřednictvím Vašeho Účtu („Uzavření stránky“) Další informace o Uzavření stránky najdete na adrese zde.

17.2. Pokud si přejete zrušit Svůj Účet, musíte aktivovat časově neomezené Uzavření stránky pro všechny Herní stránky.

17.3 Bez omezení platnosti oddílu 16, máme právo vypovědět tyto Smlouvy ve lhůtě sedmi (7) dní (nebo učinit pokud o výpověď) na emailovou adresu, kterou jste nám poskytli. V případě vypovězení z Naší strany, kdy vám zašleme výpověď emailem, vyjma případů, kdy k výpovědi dojde dle oddílu 16, Vám Z§statek účtu vyplatíme v nejkratším možném termínu. Pokud bychom výpověď dali podle oddílu 16, všechny výplaty, bonusy a výhry na Vašem, Účtu jsou nerefundovatelné a jsou považovány za propadlé.

17.4. Vypovězení těchto Smluv neovlivní žádné nevyřízené sázky, ZA PŘEDPOKLADU, že nevyřízené sázky jsou platné a žádným způsobem neporušují tyto Smlouvy.

17.5. Následující oddíly těchto Obchodních podmínek zůstávají v platnosti i po vypovězení těchto Smluv kteroukoli ze Stran: 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 a 24, spolu s dalšími oddíly nutnými pro účely výkladu.

17.5. Podrobná pravidla vypovězení a uzavření stránek najdete v Herním plánu.

18. ODMĚNA

18.1. SOUHLASÍTE, ŽE STRÁNKY BUDETE POUŽÍVAT POUZE V SOULADU S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI UVEDENÝMI VE SMLOUVÁCH. PLNĚ NÁM UHRADÍTE ZTRÁTY NEBO NÁKLADY (VČETNĚ ODŮVODNĚNÝCH PRÁVNÍCH VÝLOH), KTERÉ NÁM (NEBO NAŠIM DODAVATELŮM) VZNIKNOU Z VAŠEHO PORUŠENÍ TĚCHTO SMLUV.

19.  ČASOVÉ ODPOJENÍ A VLASTNÍ VYLOUČENÍ

19.1. Vedle povinného časového odpojení dle platného zákona můžete mít Možnost podat žádost o maximální částku denních sázek a měsíčních sázek, maximální částku denních proher a měsíčních proher, maximální měsíční počet přihlášení k Vašemu Účtu, maximální denní délku přihlášení k Vašemu Účtu, dočasné odpojení a/nebo časově neohraničené vlastní vyloučení pomocí funkce odpovědné hry, která je k dispozici na Vašem účtu, v nabídce Účet, Mé údaje, oddíl Odpovědné hraní Vašeho Účtu, nebo kliknutím sem. Máte také právo odmítnout nastavení vlastních omezení požadovaných zákonem. Po časově neohraničeném vlastním vyloučení bude zahájena výplata zůstatku Vašeho Účtu podle podmínek této Smlouvy. Zrušení nebo zmírnění vlastních omezujících opatření nabude účinnosti sedmým dnem od podání příslušné žádosti. Zavedení nebo zesílení vlastních omezujících opatření nabude účinnosti 24 hodin po podání příslušné žádosti.

19.4. Abychom předešli pochybám, v případě porušení bodu 20.1 výše z vaší Strany (např. použití různých účtů hráčů atd.) jsme povinni Vám refundovat prostředky, které jste vsadili na hráčském účtu během Vámi zvolené doby.

20. OMEZENÍ A VÝLUKY

20.1. VÁŠ PŘÍSTUP K PLATFORMÁM, STAŽENÍ SOFTWARU SOUVISEJÍCÍHO SE STRÁNKAMI Z PLATFOREM A POUŽITÍ STRÁNEK NEBO INFORMACÍ, KTERÉ MŮŽEME POSKYTNOUT V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽITÍM STRÁNEK, SE USKUTEČNÍ DLE VAŠEHO ROZHODNUTÍ, Z VAŠÍ VŮLE A NA VAŠE RIZIKO.

20.2. V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NEODPOVÍDÁME ZA: (i) PORUCHY POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STRÁNKAMI, KTERÉ POSKYTUJEME PROSTŘEDNICTVÍM PLATFOREM, (ii) CHYBY POPSANÉ V ODDÍLU 15, (iii) VADY NEBO VIRY, KTERÉ ZPŮSOBÍ ZTRÁTU DAT, NEBO (iv) DALŠÍ POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO ZAŘÍZENÍ, MOBILNÍHO TELEFONU NEBO MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ NEBO SOFTWARU.

20.3. DÁLE NEODPOVÍDÁME ZA VAŠE POKUSY POUŽÍT STRÁNKY METODOU NEBO ZPŮSOBEM, KTERÝ NEBYL NÁMI ZAMÝŠLEN. NEJSME POVINNI POSKYTOVAT REDUNDANTNÍ NEBO ZÁLOŽNÍ SÍTĚ A/NEBO SYSTÉMY.

20.4. STRÁNKY BUDEME PROVOZOVAT S VYUŽITÍM POTŘEBNÝCH ZNALOSTÍ A PÉČÍ A JAK JE POPSÁNO VE SMLOUVÁCH. VZHLEDEM KE STRÁNKÁM NIC JINÉHO NESLIBUJEME ANI NEZARUČUJEME.

20.5. NAŠE MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM NEBO TŘETÍM STRANÁM, VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO SMLUV NEBO VAŠEHO UŽÍVÁNÍ STRÁNEK NEBO POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K STRÁNKÁM, KTERÉ POSKYTUJEME Z PLATFOREM, AŤ JIŽ Z DŮVODU PORUŠENÍ SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁVA (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO Z JINÝCH DŮVODŮ, BUDE OMEZENA V JAKÉMKOLI OBDOBÍ DVANÁCTI (12) MĚSÍCŮ PŘÍPADNĚ NA ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZE SVÉHO ÚČTU VYPLATILI NA SÁZKY A/NEBO POPLATKY, DLE OKOLNOSTÍ, VE STEJNÉM OBDOBÍ DVANÁCTI (12) MĚSÍCŮ A V SOUVISLOSTI SE STRÁNKAMI, V SOUVISLOSTI S NIMIŽ PŘEDMĚTNÁ ODPOVĚDNOST VZNIKLA.

20.6. MY NEBO NAŠI DODAVATELÉ (VČETNĚ ÚŘEDNÍKŮ, ČLENŮ SPRÁVNÍ RADY, ZÁSTUPCŮ A ZAMĚSTNANCŮ) NENESEME ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ZE SMLOUVY, ZA PORUŠENÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO Z JINÝCH DŮVODŮ ZA NEPŘÍMÉ ZTRÁTY DAT, ZISKU, PŘÍJMU, OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, DOBRÉHO JMÉNA, POVĚSTI NEBO PŘERUŠENÍ ČINNOSTI, ANI ZA ZTRÁTY, KTERÉ PRO NÁS NEJSOU V SOUČASNOSTI PŘEDVÍDATELNÉ A KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z TĚCHTO SMLUV NEBO POUŽITÍ STRÁNEK.

20.7. ŽÁDNÁ USTANOVENÍ TĚCHTO SMLUV NEZPŮSOBÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI, KTEROU MŮŽEME MÍT S OHLEDEM NA PODVOD NEBO SMRT NEBO ZRANĚNÍ OSOB, ZPŮSOBENÁ NAŠÍ NEDBALOSTÍ.

20.8. POKUD JE NĚKTERÁ Z ČÁSTÍ SMLUV POVAŽOVÁNA ZA NEZÁKONNOU, NEPLATNOU NEBO Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEVYMAHATELNOU, PAK TATO ČÁST BUDE POVAŽOVÁNA ZA ODDĚLITELNOU OD ZBYTKU SMLUV A NEOVLIVNÍ PLATNOST A VYMAHATELNOST ZBÝVAJÍCÍCH USTANOVENÍ.

21. UPOZORNĚNÍ/REKLAMACE

21.1. Pokud máte stížnosti, reklamace nebo spory s ohledem na výsledky související se Stránkami nebo jinými aktivitami, musíte podat písemnou stížnost v co nejkratší možné době po datu původní transakce, k níž se reklamace váže. Stížnosti musí být zaslány emailem na adresu complaints@partypoker.cz. Oznámení nám můžete také zaslat písemně na adresu: Manažer služeb zákazníkům, King’s Entertainment a.s., Rozvadov č.p. 7, 348 06 Rozvadov. Oznámení, které My zašleme Vám (pokud zde není uvedeno jinak) bude zasláno na Vaši emailovou adresu, kterou jste nám poskytli během registrace svého účtu. Je vaší povinností nám zaslat oznámení o změnách této adresy pomocí funkce „Změnit email“ v našem softwaru a pravidelně kontrolovat svůj emailový účet, zda na něj nedošly zprávy od nás.

22. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

22.1. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi zástupci, kteří takové údaje mohou použít výhradně pro účely, které stanovíme a které jsou obsaženy v podmínkách těchto Smluv. Vaše osobní údaje použijeme v souladu s Politikou ochrany soukromí. Pokud uzavřeme partnerství se třetími stranami, které budou pro Nás zajišťovat určité funkce, nebo pokud budeme podnikat pod značkou třetí strany, můžeme sdílet a/nebo předávat vaše osobní údaje a další data, související s Vaším použitím Stránek, se třetími stranami. Používáním Stránek a souhlasem s těmito podmínkami souhlasíte, pro účely veškeré platné legislativy pro ochranu osobních údajů a souvisejících předpisů, s tím, že budeme sdílet a/nebo předávat tyto informace a osobní údaje s takovými třetími stranami.

22.2. Musíte předpokládat, že veškeré použití našich webových stránek a emailů, SMS a telefonátů mezi Vámi a Námi jsou nahrávány. Takové nahrávky budou Naším majetkem a mohou být použity jako důkaz v případě sporů, nebo pro zlepšení služeb zákazníkům.

23. ROZHODUJÍCÍ PRÁVO

Tyto Smlouvy se řídí a interpretují v souladu se zákony České republiky. Toto ustanovení nemá vliv na platné předpisy o hazardních hrách, které platí dle místa bydliště zákazníka. Neodvolatelně souhlasíte s podrobením se výhradní jurisdikci soudů v místě bydliště zákazníka pro vyřešení sporů nebo záležitostí, vyplývajících z těchto Smluv nebo s nimi souvisejících, nebo jejich vymahatelnosti. Pokud se kterákoli část těchto Smluv stane neplatnou, nezákonnou nebo nevymahatelnou v jakémkoli ohledu, neovlivní to platnost zbytku Smluv, které zůstanou v platnosti a vymahatelné po celou dobu jejich platnosti.

24. POSTOUPENÍ

V souladu s platným zákonům si vyhrazujeme právo převést, udělit, licencovat nebo dát do zástavy tyto Smlouvy, celé nebo jejich části, jakékoli osobě (bez Vašeho souhlasu), přičemž o takovém udělení budete informováni emailem, za předpokladu, že takové udělení proběhne za stejných podmínek, nebo podmínek, které pro Vás nebudou míně výhodné. Nesmíte převést, licencovat nebo jinak převádět jakýmkoli způsobem svá práva nebo povinnosti dle těchto Smluv.

25. PRÁVA TŘETÍCH STRAN

25.1. Vyjma případů výslovně upravených těmito Smlouvami, kdy třetí strana může samostatně uplatňovat podmínky těchto Smluv, osoba, která není stranou těchto Smluv nemá právo dle místního zákona nebo předpisů spoléhat na podmínky těchto Smluv nebo je prosazovat, což však neovlivňuje práva nebo náhrady třetích stran, existující nebo dostupná podle jiných než místních zákonů nebo předpisů.

26. ÚPLNÁ DOHODA, ZMĚNY A DODATKY

26.1. Plně rozumíte a souhlasíte, že jste vázáni těmito Smlouvami, ve znění případných změn z naší strany. Tyto Smlouvy můžeme případně upravit tak, že Vám emailem zašleme oznámení o nových podmínkách. Taková změna nabude účinnosti během třiceti (30) dní od zaslání oznámení na Vašo adresu („Oznámení“). Pokud je pro Vás některá změna nepřijatelná, jedinou Vaší možností je přestat hrát a zrušit svůj účet v souladu s oddílem 17.2. Vaše další užívání Stránek po uplynutí lhůty třiceti (30) dní bude považováno za závazné přijetí změn. Je Vaší výhradní odpovědností tyto Smlouvy a Oznámení prostudovat vždy, kdy budete hrát. Tyto Smlouvy a dokumenty zde zmíněné představují celé a konečné ujednání mezi Vámi a Námi ohledně těchto Smluv a nahrazují všechna předchozí ujednání mezi Vámi a Námi.

27. HERNÍ ZAŘÍZENÍ

27.1. Následující podmínky platí pouze pro Vaše užívání Herních stránek. Nezapomeňte, že v případě rozporu mezi tímto oddílem 28 a zbývajícími oddíly těchto Obchodních podmínek mají převahu zbývající oddíly těchto Obchodních podmínek.

27.2. Hry o herní peníze a o skutečné peníze

Po registraci na Herních stránkách budete mít přístup (pomocí Softwaru (jak je definován níže)) hrát hry a turnaje o peníze („Hrát o herní peníze“ respektive „Hrát hry zdarma“) a hry a turnaje o „skutečné peníze“ („Hry o skuteční peníze“ respektive „Hrát hry o skutečné peníze“) prostřednictvím Herních stránek. Hra o peníze nevyžaduje žádný nákup, vyjma nákladů, které Vám mohou vzniknout v souvislosti s přístupem na Herní stránky, účtované Vám poskytovatelem internetových nebo telekomunikačních služeb, a můžete Hrát hry o peníze, aniž byste vsadili peníze. Vyhrazujeme si právo pozastavit, upravit, odstranit a/nebo přidat Herní stránky dle vlastního uvážení s okamžitou platností, o čemž Vás budeme informovat emailem a v rozsahu povoleném zákonem nebudeme za takovou akci odpovědní.

27.3. Pravidla a postupy Herních stránek

Herní stránky musíte používat v souladu s všeobecně přijatými pravidly her, uvedenými v Herním plánu, a v části Pravidla hry, a postupy související s Herními stránkami, které používáte, výslovně uvedené v části Hry online stránek PartyPoker.cz, včetně, mimo jiné, Herního plánu, části Propagace, části Turnaje, části Pokyny a pravidla hry, části Řekněte to přátelům, Jak hrát, Sázky na stole, Turnaje, Pravidla turnaje, části Pokerová etiketa a dalších stránek, které výslovně souvisejí s konkrétní událostí, hrou nebo turnajem („Pravidla“) a které ji upravují.

27.4. Podvádění

27.4.1 Politika proti podvádění

Dbáme na prevenci užívání nefér postupů na Herních stránkách, neživých hráčů (botů), chip-dumping, skriptování a další formy nevhodného chování, které hráči poskytuje nefér výhodu (Politika proti nefér výhodám) oproti dalším hráčům na stránce. Dbáme také na detekci a prevenci použití softwarových programů, určených k umožnění hry umělé inteligence na Našich Platformách, včetně, mimo jiné, profilování protivníků, softwaru pro podvádění nebo další účely, které Vám dle našeho úsudku dávají nefér výhodu proti ostatním hráčům, kteří takové programy nebo systémy nepoužívají („AI software“). Souhlasíte, že budeme přijímat opatření pro detekci a prevenci použití takových programů a AI softwaru metodami (včetně, mimo jiné čtení seznamů aktuálně běžících programů na hráčově počítači) a souhlasíte, že nebudete používat AI software a/nebo další takové programy. O našem monitoringu nebudeme ukládat záznamy vyjma případů, kdy zjistíme použití AI softwaru. V případě našeho podezření, že hráč byl zapojen do jednání popsaného v ustanovení 27.4 nebo jiného jednání, které považujeme za nefér nebo podvodné, vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení blokovat jeho účet a zadržet dostupné prostředky na takových účtech. Žádný hráč nemá právo po nás požadovat podniknutí dalších korků vůči hráči, jehož podezřívá ze spolčení, podvodu, skriptování nebo další formy nefér nebo podvodného jednání.

27.4.2 Spolčování a podvádění

Ke spolčování dochází, když se dva nebo více hráčů pokusí získat nefér výhodu sdílením znalosti svých karet nebo dalších informací. Hráči, který se dle našeho mínění spolčuje nebo pokouší spolčit s dalšími hráči během používání Stránek, může být trvale zakázáno užívání Stránek nebo softwaru, jeho účet může být okamžitě zrušen a budeme mít právo zadržet peníze na účtech takového hráče. Máte-li podezření, že některý hráč se spolčuje s dalšími, nebo podvádí, můžete se na nás obrátit emailem na adrese alerts@partypoker.cz.

27.4.3 Automatičtí hráči (Boti)

Použití umělé inteligence, která hraje bez lidského zásahu, nebo snižující požadavky na lidské hráče, včetně, mimo jiné, „robotů“, je v souvislosti s našimi Stránkami přísně zakázáno. Všechny kroky podniknuté hráčem v souvislosti se Stránkami musí být realizovány osobně hráčem prostřednictvím uživatelského rozhraní, přístupného prostřednictvím Stránek. Máte-li podezření, že některý hráč používá jakýkoli druh umělé inteligence, můžete se na nás obrátit emailem na adrese alerts@partypoker.cz.

27.4.4 Chip-Dumping

Chip dumping znamená úmyslnou prohru hráčem, s cílem úmyslného převedení chipů na jiného hráče. Hráči, jehož důvodně podezříváme z účasti nebo pokusu o účast na chip dumpingu s jiným hráčem, během použití Stránek, může být trvale zakázáno používání Stránek a jeho účet může být okamžitě zrušen. Máte-li podezření, že některý hráč se podílí na chip dumpingu, můžete se na nás obrátit emailem na adrese  alerts@partypoker.c z.

27.5. Software

Můžete instalovat a používat software, který poskytujeme na Platformách zpřístupňujících Herní stránky („Software“) na pevný disk nebo jiné úložné zařízení a vytvářet záložní kopie Softwaru, za předpokladu, že takové použití a pořizování záložních kopií slouží pouze pro Vaše osobní potřeby při užívání Herních stránek v souladu s těmito Smlouvami, a dále za předpokladu, že taková instalace a použití probíhá z počítače nebo jiného zařízení, jehož jste primárním uživatelem. Struktura, organizace a kód Softwaru je pro Nás, naše dodavatele a/nebo poskytovatele licencí cenným obchodním tajemstvím. K Softwaru nezískáváte žádná práva, vyjma používání v souladu s těmito Smlouvami. Vyjma případů výslovně povolených zákonem je Vám přísně zakázáno upravovat, měnit, překládat, provádět zpětný engineering, dekompilovat, dekódovat nebo jinak se pokoušet získat zdrojový kód Softwaru nebo jeho části, nebo vytvářet, zveřejňovat nebo distribuovat práce odvozené ze Softwaru, přičemž s tímto zákazem souhlasíte. Souhlasíte, že Software nebude zasílán, převáděn nebo exportován do zemí, nebo používán způsobem zakázaným platnými zákony, omezeními nebo předpisy.

27.6. Sdílené hry, stoly a databázové platformy

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, provozovat a užívat sdílený stůl, server a databázovou platformu nebo systém („Sdílená platforma hry/stolu“), která umožňuje uživatelům Herních stránek hrát s hráči vstupujícími do hry, na stoly a turnaje z jiných webových stránek a značek, provozujících stejnou Sdílenou platformu hry/stolu. Pokud je použita Sdílená platforma hry/stolu, souhlasíte, že můžete být zařazeni do těchto společných her/stolů dle našeho výhradního uvážení, a pokud porušíte obchodní podmínky jedné stránky nebo značky, která funguje na Sdílené platformě hry/stolu, můžeme vás zablokovat, celkově nebo částečně, v celém systému, takže nebudete moct hrát prostřednictvím žádné stránky nebo značky, nebo na Sdílené platformě hry/stolu. Bez omezení restrikcí vlastnění více účtů u Nás (viz oddíl 4), můžeme požadovat, abyste vlastnili pouze jediný účet na používané Sdílené platformě hry/stolu.

27.7. Financování účtu herních peněz a skutečných peněz

Prostředky „Herní peníze“ nemají hodnotu a jsou vedeny odděleně od prostředků „Skutečné peníze“. Nejsou převoditelné na účet „skutečné peníze“, ani je nelze vybrat v jakékoli měně. Neslibujeme přesné vedení záznamů o chipech herních peněz, které vlastníte, a o chipy herních peněz můžete kdykoli přijít. Navíc si vyhrazujeme právo stanovit maximální limit chipů pro účty herních peněz.

27.8. Řešení sporů ve hře

Plně přijímáte a souhlasíte, že software generátor náhodných čísel („RNG“) zajišťuje míchání a rozdávání karet a další náhodně generované události, nutné na Herních stránkách. Pokud se vyskytne rozpor mezi výsledky zobrazenými Softwarem (jak je instalován a provozován na Vašem hardwaru) a Naším serverem, výsledek zobrazený na našem serveru bude rozhodujícím výsledkem. Navíc berete na vědomí a souhlasíte, že (bez omezení Vašich dalších práv a opatření) naše záznamy mají konečnou platnost pro stanovení podmínek Vašeho užívání Herních stránek, aktivit z nich vyplývajících a okolností, za nichž k takovým aktivitám došlo.

27.9. Hra o skutečné peníze a Turnajová měna

Pokud je k dispozici Hra nebo turnaj o skutečné peníze v měně, která se liší od měny Vašeho účtu, můžete v některých případech dostat možnost koupit měnu předmětné hry/turnaje. Takový nákup (spolu s případnou výhrou) bude podléhat podmínkám a směnnému kurzu, který nabízíme v danou dobu. Ve všech dalších případech budete mít pouze možnost sázet v měně svého účtu.

28. Členství v našem VIP programu

V rozsahu povoleném platným zákonem můžeme nabízet, stáhnout, odvolat a/nebo pozměnit podmínky členství v našem VIP programu kdykoli, zasláním upozornění na Vaši emailovou adresu. Abychom předešli pochybnostem, členství v našem VIP programu podléhá našemu výhradnímu rozhodnutí a Váš status člena VIP programu můžeme kdykoli změnit.

VYTISKNĚTE SI TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY A ULOŽTE JE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ. NAVÍC DOPORUČUJEME, ABYSTE SI VYTISKLI A ULOŽILI VŠECHNA POTVRZENÍ TRANSAKCÍ A HERNÍ PRAVIDLA, KTERÁ SOUVISÍ S VAŠIMI AKTIVITAMI.

V případě dotazů se prosím obraťte na naši nepřetržitou službu Týmu péče o zákazníky.

Upraveno/vytvořeno