[an error occurred while processing this directive]

Zásady používání nástrojů třetích stran

safer-poker-phoenix-banner

Přehled:

 

 

Povolené nástroje třetích stran

Nástroje třetích stran, které lze v současné době používat na
stránce PartyPoker, když máte otevřený herní klient:

 • PartyCaption
 • StackAndTile
 • PlaceMint
 • Table Tamer
 • StarsHelper
 • Mosaic 2
 • IntuitiveTables
 • Universal
 • Replayer
 • Jurojin Poker
 • Slot Poker Pro


Poslední aktualizace: 08/03/2021

Používání nástrojů, které nejsou uvedeny na tomto seznamu,
současně s klientem je zakázáno a může vést k omezením na vašem účtu.

Pokud PartyPoker zjistí, že uživatel porušil naše podmínky,
vyhrazuje si právo trvale uzavřít jeho účet a zabavit odpovídající finanční
prostředky.

Zakázané nástroje třetích stran

Aby se předešlo pochybnostem, existují rovněž nástroje, jejichž
používáním ve spojení s klientem PartyPoker může hráč porušit naše podmínky.
Pokud bude zjištěno takové jednání, může to mít za následek okamžité uzavření
účtu a zabavení peněžních prostředků. Není povoleno používat nástroje tohoto
typu:
 
 • jakýkoli
  nástroj, jehož cílem je obejít naše omezení ohledně stahovatelné historie
  listů;
 • Jakýkoli nástroj, který hraje bez lidského zásahu (‘bot’)
 • Jakýkoli nástroj, který provádí rozhodnutí za hráče nebo mu radí, jak postupovat -tj. redukuje lidský element ve hře (‘asistenční software’).
 • Jakýkoli
 • nástroj, který automatizuje přisednutí k určitému stolu, nebo nástroj vycházející ze hry na základě série kritérií jako hráčské statistiky nebo poznámky (‘seating script’)

Zakázané nástroje třetích stran během používání partypoker klientu

Jsme si vědomi, že existuje velké množství nástrojů, jejichž cílem je pomoci vám zdokonalit se v hraní pokeru.

Většina hráčů sice tyto nástroje používá legitimně ke studiu a osobnímu tréninku mimo hru, ale řada těchto nástrojů bohužel poskytuje pomoc, která - je-li použita během hry - zprostředkovává hráči nespravedlivou výhodu oproti ostatním hráčům.

Chápeme, že naši hráči chtějí řadu těchto nástrojů používat (což nás těší), nicméně je přísně zakázáno nasazovat je, když je zároveň spuštěn partypoker klient. Tento seznam mimo jiné zahrnuje:

 • PioSOLVER
 • PokerSnowie
 • Jesolver
 • Flopzilla
 • ICMIZER
 • Vision GTO Trainer
 • InstaGTO
 • Holdem Indicator
 • Omaha Indicator
 • Stud Indicator
 • Tournament Indicator

Pokud máte otázky ohledně určitého nástroje, kontaktujte nás na adrese gameintegrity@partypoker.cz.

Žádost o povolení nástroje třetí strany, který není na seznamu

V případě, že chcete používat nástroj či aplikaci třetí strany, které nejsou uvedeny na seznamu povolených nástrojů výše, pošlete nám e-mail se žádostí na adresu gameintegrity@partypoker.cz. Zároveň uveďte webovou adresu nástroje, který si přejete používat.

Požadovaný nástroj prověříme a pokud se rozhodneme povolit jeho používání v naší síti, odpovíme přímo vám a zároveň jej přidáme na seznam povolených nástrojů výše.

Upozorňujeme, že neudělujeme povolení pro níže uvedené nástroje:

 • žebříčky listů/rozmezí, které se mění nebo aktualizují na základě předcházejících kroků;
 • náhodné časovače;
 • vyhledávače optimálního místa;
 • boty/asistenční software.

Strategický materiál

‘Strategickým materiálem’ se rozumí jakákoli forma externího materiálu, díky němuž lze při hře získávat rady, návody nebo doporučení. Bez konzultace tohoto materiálu by hráč nebyl schopen hrát na odpovídající úrovni.

Jaký materiál je povolen v souladu se zásadami pro ‘strategický materiál’?

Jediným strategickým materiálem, který je povolen při hraní v naší síti, je ‘MyGame’ nebo ‘MyGame Whiz’.

Jaký materiál je v souladu se zásadami pro ‘strategický materiál’ zakázán při hraní v naší síti?

Zakázán je veškerý materiál (v jakékoli formě), který nelze nalézt v ‘MyGame’ nebo ‘MyGame Whiz’. To zahrnuje i jakoukoli formu tabulek, které nejsou dostupné v ‘MyGame’ a ‘MyGame Whiz’.

Pokud zjistíme, že tato pravidla porušujete, můžeme na vašem účtu zavést omezení. V extrémních případech můžeme přikročit k uzavření účtu a zabavení peněžních prostředků.

Queueing

Od 1. ledna 2020 je na stránce partypoker zakázán ‘queueing’. Pokud zjistíme, že tuto taktiku používáte, mohou být na vašem účtu zavedena omezení.

Co je queueing?

Queueing znamená, že se hráč nebo skupina hráčů záměrně snaží změnit nebo vyhnout konkrétním soupeřům ve hrách se ‘slepou’ registrací. Jmenovitě jde tedy o hry, v nichž si nemůžete vybírat soupeře, například SPINS.

Proč je nyní queueing proti pravidlům?

Pravidlo partypoker o ‘slepé registraci’ (přezdívky všech hráčů jsou skryté, dokud nezačne STT) zajišťuje vyrovnané pole hráčů. To je životně důležité pro zdravý pokerový ekosystém.

Hráči, kteří záměrně manipulují náš registrační proces, ohrožují integritu hry.

Pravidla pro buy-in ve hrách fastforward

Co to znamená?

‘Ratholing’ nebo také ‘Going South’ jsou obecná označení pro situace, kdy hráč odstraní část svých žetonů, aby mohl snížit svůj vklad ve hře. K tomu dochází v případě, kdy hráč vystoupí z fastforward banku a okamžitě se posadí zpět s buy-in, jehož výše je nižší než částka, kterou měl předtím u stolu.
 

Proč je to proti pravidlům?

‘Ratholing’ byl dlouho považován za nedostatek pokerového vychování. Pokud hráč odejde od stolu jenom proto, aby se okamžitě zapojil znovu s nižším vkladem, nemají soupeři žádnou šanci na opětovné získání svých peněz. Podle našeho názoru je omezení tohoto postupu prospěšným opatřením v zájmu zdravého pokerového ekosystému pro všechny hráče.
 

Co smím dělat?

Hráč nemůže odejít z fastforward banku a vzápětí se znovu zapojit s vkladem, který je nižší než částka, kterou měl předtím v banku. Pokud se chcete znovu zapojit s nižším vkladem, musí mezitím uplynout nejméně 40 minut, tj. opětovné zapojení pak bude považováno za nové herní sezení; týká se to naší nabídky ring games.
 
Vysvětlení:
 • Pokud některý z účastníků v banku přijde o celý stack, může provést rebuy s libovolným vkladem.
 • Za porušení tohoto pravidla je rovněž považována situace, kdy hráč vstoupí do nového banku s nižším vkladem než je aktuální příspěvek, a kdy nepokračuje v hraní s oběma příspěvky do banku.
 • Toto pravidlo platí nezávisle pro každý fastforward bank. (příklad: hráč může hrát 40 minut 0,50 $/1,00 $ fastforward a potom si okamžitě přesednout s nižším celkovým vkladem do 1,00 $/2,00 $)

Účty, u nichž zjistíme, že systematicky porušují toto pravidlo, dostanou varování, a trvalé chování tohoto druhu může vyústit v další sankce proti danému účtu.

 

Stoly se skutečnými jmény

‘Skutečná jména’ podporují pocit sounáležitosti v komunitě a redukují anonymitu herního prostředí.

Praví majitelé účtu nesmí umožnit třetím osobám přístup ke svému účtu, jak je stanoveno v našich všeobecných obchodních podmínkách (oddíl 4. PRAVÁ IDENTITA A JEDEN ÚČET).

Pokud získáme nezpochybnitelný důkaz o takovém jednání, vyhrazujeme si právo podniknout opatření na daném účtu.

Historie listů ke stažení

Stahujte historii listů přes MyGame!
 
Díky této funkci můžete importovat historii přímo do nástrojů jako Holdem Manager 3 (HM3), Holdem Manager 2 (HM2) nebo PokerTracker 4 (PT4). Takto budete moci analyzovat údaje o vaší hře, nikoli o hře soupeřů.
 
Všechny historie listů jsou anonymní - vy budete zobrazeni jako ‘Hero’, zatímco přezdívky soupeřů budou skryté. Toto preventivní opatření nám pomáhá eliminovat neférovou praktiku tzv. ‘alias matchingu’.
 
Když je otevřen partypoker klient, je povoleno provádění HM3, HM2 a PT4. Tyto nástroje nicméně nebudou fungovat v reálném čase, jelikož závisí na stahování historie listů z MyGame.
 

Férovější herní prostředí

Náš tým

Náš široký tým zaměřený na integritu hry je sestaven z někdejších profesionálních hráčů online pokeru, kteří jsou důvěrně obeznámeni s aktuálním pokerovým prostředím. Členové týmu disponují rozsáhlými odbornými znalostmi, díky nimž mohou rychle a efektivně reagovat na hlášení o porušování pravidel.

Tento tým využívá řadu vyšetřovacích metod, díky nimž je schopen aktivně identifikovat účty, na nichž dochází k porušování našich podmínek. Jde o účty, na nichž jsou používány ‘boty’ nebo další zakázané pomůcky, nebo které se podílejí na tajných úmluvách.

Naše pojetí férového hraní

Vyhrazujeme si právo podniknout přiměřené kroky vůči komukoli, u něhož zjistíme, že porušuje naše podmínky. Může jít o výstrahy, zákaz účastnit se stejných her jako konkrétní jiný hráč, trvalé uzavření zákaznického účtu nebo zabavení peněžních prostředků (ty budou následně přerozděleny mezi hráče postižené aktivitami účtu, na němž podle našeho názoru došlo k porušení pravidel).

Jak podat zprávu o podezřelé aktivitě

Každé hlášení bereme vážně a doporučujeme vám, abyste neváhali podat zprávu o jakémkoli hráči, u něhož se domníváte, že porušuje pravidla. Můžete nám poslat e-mail na adresu gameintegrity@partypoker.cz, nebo anonymně vyplnit následující formulář.

Sdělte nám prosím co nejvíce informací, které nám pomohou při vyšetřování.

Prosím, zadejte požadované údaje

Údaje

Měsíční zpráva

Výsledky vyšetřování budeme každý měsíc zveřejňovat. Třebaže nemůžeme sdílet podrobnosti jednotlivých šetření, zveřejňujeme počet účtů uzavřených každý měsíc a výši přerozdělených peněžních prostředků.

Měsíc Uzavřeno Přerozdělené peníze
prosinec 2018 76 416 967 $
leden 2019 32 126 029 $
únor 2019 27 66 944 $
březen 2019 142 124 913 $
duben 2019 94 182 254 $
květen 2019 42 50 798 $
červen 2019 67 34 122 $
červenec 2019 121 174 336 $
srpen 2019 48 181 407 $
září 2019 16 13 076 $
říjen 2019 57 15 629 $
listopad 2019 46 11 378 $
prosinec 2019 21 6761 $
leden 2020 43 18 648 $
únor 2020 42 31 839 $
březen 2020 70 253 638 $
duben 2020 98 44 633 $
květen 2020 71 29 821 $