Prevence

Většina lidí hraje pro zábavu, což znamená, že se hazardní hře věnují výhradně zodpovědným způsobem a v rámci svých finančních možností. Pro malé procento lidí nejsou hry s podílem náhody formou zábavy, ale problémem, který je nutné brát vážně.

Co je to patologické hráčství?

Patologické hráčství je uznávanou psychologickou poruchou dle mezinárodních klasifikačních systémů DSM a ICD již od roku 1980. Je definováno jako trvalé, opakované a často se zvyšující gamblerství i přes negativní osobní a sociální důsledky, které se projevují například zadlužením, rozpadem sociálních vazeb a narušením profesionálního rozvoje.

Kdy by mělo být chování považováno za problematické?

Chtěli bychom podotknout, že diagnózy týkající se klinických problémů mohou učinit pouze vyškolení specialisté. Tato stránka obsahuje materiály, které umožňují rychle vyhodnotit vaše vlastní chování. Pokud u sebe budete pozorovat čtyři nebo více z následujících vlastností, doporučujeme vám, abyste se ze hry sami vyloučili a vyhledali odbornou pomoc.

 • Máte pocit, že musíte hrát s čím dál vyššími částkami, abyste dosáhli stejné úrovně vzrušení?
 • Máte pocit neklidu nebo podrážděnosti, když se snažíte hru omezit nebo zastavit?
 • Učinili jste opakované a neúspěšné pokusy o kontrolu, omezení nebo zastavení hazardní hry?
 • Přemýšlíte často o hazardní hře?
 • Řešíte hrou pocity úzkosti?
 • Když prohrajete peníze v hazardní hře, vracíte se často druhý den, abyste je vyhráli zpátky?
 • Lžete nebo skrýváte míru svého zapojení do hazardní hry?
 • Ohrozili jste nebo ztratili jste kvůli hazardní hře důležitý vztah, práci nebo vzdělávací či kariérní příležitost?
 • Spoléháte se na ostatní, že vám poskytnou peníze, aby vás dostali ze zoufalé finanční situace způsobené hazardní hrou?

Jste v ohrožení?

Vyzkoušejte si krátký test sebe sama , který vyvinula skupina Division on Addiction a zjistíte, zda u vás hrozí riziko rozvoje problémů souvisejících s hraním. Všechny vaše odpovědi jsou zcela anonymní a partypoker je neukládá.

Pravidla pro pozitivní hru

Když dodržíte následující pravidla, budete se moci uvolnit a hru si náležitě užijete:

 • Hazardní hra je určená výhradně pro zábavu a nejedná se o způsob vydělávání peněz
 • Hrajte pouze odpočatí a soustředění
 • Dělejte si pravidelné přestávky
 • Rozhodněte se v předstihu o tom, kolik v daném měsíci věnujete do hry. Hrajte pouze s tolika penězi, kolik si můžete dovolit prohrát
 • Bez ohledu na naše standardní vkladové limity si můžete jako svůj osobní limit stanovit nižší částky
 • Nenavyšujte později maximální limit, který jste si pro sebe sami nastavili
 • Než začnete hrát, rozhodněte se, při jaké vyhrané částce hru ukončíte
 • Rozhodněte se předem, jak vysokou prohru budete tolerovat
 • Nikdy nehrajte pod vlivem alkoholu nebo léků
 • Nikdy nehrajte, pokud se cítíte v depresi

eHealth

Health-e-Gambling je vaším online zdrojem informací ohledně hazardní hry. Najdete zde zdroje a nástroje, kterými si můžete sami pomoct, které vytvořila skupina Division on Addiction z Cambridge Health Alliance, což je partner harvardské lékařské školy.

„Your first step to change“ (Váš první krok ke změně): Sada nástrojů, kterými si můžete sami pomoci, vyvinutá fakultou Harvard Medical School

Skupina Division on Addiction shromáždila své vědecké závěry z výzkumu závislostí a vytvořila Self Help Toolkit (Sadu nástrojů sebepomoci). Tento web nabízí podporu osobám, které mohou trpět problémy souvisejícími s hazardní hrou, provádí podrobnou analýzu stávajících rysů chování a poskytuje pomoc s vývojem pomocných strategií. Dokončení programu „Your first step to change, a resource to help guide your journey to change“ (Váš první krok ke změně, zdroj, který vás navede na správnou cestu) zabere pouze 20 minut.

Sebekontrola a sebeobrana

partypoker vytvořil nástroje, které podporují zodpovědné hraní a aktivně nabádá své hráče, aby tyto nástroje používali. Všechny požadavky na přijetí opatření v rámci zodpovědného hraní bereme velmi vážně a vždy je po stanovenou dobu dodržujeme.

Vyloučení sebe sama a oddechový čas

Zákazníci partypokeru se mohou z preventivních důvodů vyloučit z dalšího hraní. Nabízíme oddechové časy na dobu 1 dne, 1 týdne, 1 měsíce nebo jakéhokoli jiného období až do 6 týdnů. Po vypršení oddechového času se váš účet automaticky znovu otevře.

Rovněž nabízíme vyloučení sebe samana dobu neurčitou, které se samo prodlužuje, dokud zákazník neřekne jinak. Zrušení vyloučení sebe sama není možné po dobu minimálně 6 měsíců.

Během dočasného oddechového času nebo vyloučení sebe sama nemohou zákazníci vkládat žádné prostředky ani hrát. Nebudou jim také zasílána cílená komerční sdělení.

Kromě vyloučení sebe sama lze používat také blokovací software, například Cyberpatrol, Cybersitter a K9 Web Protectionpro účely zamezení přístupu na herní weby.

Pokud si myslíte, že máte problém s hazardními hrami a / nebo jste osobou, jejíž sociální postavení a / nebo výše příjmů u vás může zvýšit náchylnost k hazardním hrám a závislosti na hazardních hrách, máte právo na zápis do „Registru vyloučených osob“(RVO). Zápis do RVO vám neumožní a zabrání vám účastnit se hazardních her. Zápis do RVO na základě vaší žádosti a případný výmaz z RVO provádí Ministerstvo financí. Ministerstvo financí doporučuje používat pro žádosti veřejnosti interaktivní formuláře.

Pokud si přejete ověřit, zda jste zapsáni do Rejstříku vyloučených osob a z jakých důvodů, můžete podat na Ministerstvo financí žádost o výpis. Ministerstvo financí doporučuje pro žádosti veřejnosti používat interaktivní formulář.

Žádosti týkající se Rejstříku vyloučených osob lze zasílat elektronicky do datové schránky Ministerstva financí, e-mailem na podatelna@mfcr.cz nebo v tištěné podobě poštou nebo osobně na adresu Ministerstva financí, Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana. U žádostí zaslaných v tištěné podobě (e-mailem) je nutné předložit úředně ověřený podpis (uznávaný elektronický podpis).