Pravidla ochrany osobních údajů

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zavazujeme se k ochraně vašich osobních údajů. Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsme vytvořili, abychom vás informovali o tom, jaké údaje shromažďujeme, pokud používáte naše služby, proč tyto údaje shromažďujeme a jak shromážděné údaje používáme.

Mějte, prosím, na paměti, že tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou dohodou mezi Vámi a Skupinou, tedy společností GVC Holdings PLC společně s jejími přidruženými společnostmi, které jsou definovány ve Všeobecných podmínkách používání (dále jen „VPP“ a dále jako „My“, popřípadě „Nás“ nebo „Naše).

Tato Pravidla ochrany osobních údajů můžeme pravidelně měnit a o těchto změnách vás budeme informovat zveřejněním těchto podmínek na našich platformách. Z tohoto důvodu vám doporučujeme, abyste tato Pravidla ochrany osobních údajů pravidelně navštěvovali.

2. SHROMAŽĎOVANÉ ÚDAJE

Za osobní informace (dále jen „osobní údaje“) považujeme údaje, které je možné použít pro identifikaci jednotlivce, a to včetně mimo jiné křestního jména a příjmení, data narození, údajů o platební kartě, adresy domů nebo jiné fyzické adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla nebo jiných kontaktních údajů, profilového obrázku a seznamu přátel. Při používání naší webové stránky, při registraci k účtu nebo při využívání našich služeb vás můžeme požádat, abyste nám poskytli své osobní údaje. Mezi osobní údaje, které shromažďujeme, mohou patřit: kontaktní údaje (včetně telefonního čísla), doručovací údaje, fakturační údaje, transakční historie, preference při používání webové stránky a zpětná vazba týkající se služeb. Tyto údaje jsou držené námi na našich serverech, které jsou umístěny na Gibraltaru a/nebo v jiné zemi v rámci EU nebo EHP. Pokud navíc využíváte služby, na našich serverech se budou uchovávat záznamy o aktivitách, které jsou pro vás unikátní a které shromažďují určité administrativní informace a informace o provozu na webové stránce, a to včetně: zdrojové IP adresy, času přístupu, data přístupu, navštívených webových stránek, zpráv o chybách softwaru a typu používaného prohlížeče. Tyto údaje jsou nezbytné pro poskytování a zkvalitňování služeb. Ve službách o vás neshromažďujeme bez vaší vědomosti žádné osobní údaje.

3. ZPŮSOBY SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Jak je uvedeno výše, můžeme některé údaje shromažďovat automaticky a získávat vaše osobní údaje tam, kdy tyto osobní údaje sami poskytnete prostřednictvím služby nebo jiné komunikace a interakce s námi. Můžeme také získávat vaše osobní údaje od online dodavatelů a poskytovatelů služeb a prostřednictvím seznamů zákazníků, které v souladu se zákonem získáme od poskytovatelů z řad třetích stran. Dále můžeme využít služeb poskytovatelů služeb z řad třetích stran, kteří nám poskytují podporu, zpracovávají online transakce a udržují vaše účty. Budeme mít přístup k jakýmkoli informacím, které takovým dodavatelům, poskytovatelům služeb nebo v rámci služeb e-commerce třetích stran poskytnete, a použijeme vaše osobní údaje v souladu s pravidly uvedenými níže. Tyto údaje budou zveřejněny třetím stranám mimo skupinu v souladu s těmito Pravidly ochrany osobních údajů. Podnikáme kroky, abychom zajistili, že naše dohody s poskytovateli z řad třetích stran chrání vaše osobní údaje a že veškeré kroky, které podnikneme, jsou v souladu s platnou právní úpravou.

4. POUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, využíváme pro poskytování našich služeb, pro poskytování zákaznické podpory a pro provádění nutných kontrol ověření zabezpečení a totožnosti, pro zpracování vašich online transakcí, pro zveřejnění herních aktivit ve vašich zprávách o novinkách a sdílení obsahu s ostatními hráči, což může mít za následek udělování věrnostních bodů, bodů nebo odměn (takové činnosti mohou být kontrolovány ve vašem nastavení soukromí), pro pomoc při vaší účasti na propagačních akcích třetích stran, pro splnění určitých obchodních požadavků a pro jiné účely, které se vztahují k provozu služby. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi pečlivě vybranými partnery (mezi které mohou patřit jakékoli jiné strany, se kterými tito partneři uzavřeli dohodu o sdílení údajů). Vaše osobní údaje můžeme také využít, abychom vám poskytovali (a) propagační nabídky a informace ohledně našich produktů a služeb; (b) propagační nabídky a informace týkající se produktů a služeb našich pečlivě vybraných partnerů, abychom vám mohli lépe poskytovat širší spektrum produktů a služeb a lepší zákaznické služby. Souhlasíte s informováním ostatních uživatelů naší webové stránky, kteří mají vytvořený účet a kteří mají vaši e-mailovou adresu uloženou ve svých kontaktech, že tato e-mailová adresa již byla registrovaná k účtu. Čas od času od vás můžeme údaje požadovat prostřednictvím průzkumů nebo soutěží. Účast na takovýchto průzkumech nebo soutěžích je zcela dobrovolná, a proto máte na výběr, zda takové údaje zveřejnit chcete, či nikoli. Mezi požadované údaje mohou patřit kontaktní informace (jako je jméno, korespondenční adresa a telefonní číslo) a demografické údaje (jako je PSČ nebo věk). Přijetím ceny v soutěži nebo přijetím ceny od nás nám dáváte souhlas s použitím vašeho jména a podobizny pro reklamní a propagační účely, a to bez další kompenzace s výjimkou případů, kdy je toto zákonem zakázáno. Pokud jste se nerozhodli, že nechcete dostávat propagační informace, můžeme vaše osobní údaje (včetně vaší e-mailové adresy a telefonního čísla) také využít, abychom vám poskytli informace týkající se našich produktů, služeb a propagačních akcí, a to včetně jiných herních produktů (včetně online pokeru, kasinových sázek, her) a produktů a služeb třetích stran, které jsme pečlivě vybrali.

5. KONKRÉTNÍ VÝJIMKY ZE ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit, pokud to od nás vyžaduje zákon, nebo pokud jsme v dobré víře, že je takový krok nutný, abychom: (1) dodrželi jakýkoli zákonný postup týkající se nás, našich stránek nebo služeb nebo za podmínek, kdy nám podobná zákonná povinnost vzniká; (2) ochránili a bránili naše práva a majetek; nebo (3) jednali za účelem ochrany osobní bezpečnosti uživatelů služby nebo veřejnosti. Pokud dospějeme k tomu názoru, že jste podváděli nebo se pokusili podvést nás, skupinu nebo kteréhokoli jiného člena, a to mimo jiné pomocí manipulace hry nebo podvodu při platbě, nebo pokud máme podezření na vaši podvodnou platbu, a to včetně ukradené platební karty nebo jiné podvodné činnosti (včetně vrácení platby nebo jiných podobných plateb) nebo zakázaných transakcí (včetně legalizování výnosů z trestné činnosti), vyhrazujeme si právo sdílet tyto informace (společně s vaší totožností) s jakýmikoli online herními stránkami, bankami, společnostmi vydávajícími platební karty a příslušnými úřady. Pro účely výzkumu prevence závislosti mohou být anonymní údaje předávány i příslušným institucím.

6. PŘÍSTUP

Můžete se rozhodnout neakceptovat jakoukoli propagační komunikaci buď zvolením možnosti odhlášení v případech, kdy je tato možnost dostupná na našich stránkách, nebo v našich službách, nebo kdykoli zasláním e-mailu, nebo poštou na adresu Customer Service, Suite 711, Europort Gibraltar, pod číslem společnosti 93313. Na této adrese nás můžete také kontaktovat, pokud: 1) chcete potvrdit přesnost osobních údajů, které jsme o vás shromáždili; 2) chcete aktualizovat své osobní údaje; a/nebo 3) máte stížnost týkající se našeho využívání vašich osobních údajů. Pokud o to budeme požádáni, (a) aktualizujeme jakékoli údaje, které jste nám poskytli za předpokladu, že nám poskytnete případný potřebný důkaz takové změny, nebo (b) označíme jakýkoli údaj jako zakázaný pro budoucí používání k marketingovým účelům. Pro vyloučení pochyb nám žádné z ustanovení těchto Pravidel ochrany osobních údajů nezamezuje uchovat vaše osobní údaje, pokud je to od nás zákonem vyžadováno.

7. SOUBORY COOKIES

7.1. Údaje ukládané na vašem zařízení

Na váš počítač, notebook, tablet nebo mobilní telefon můžeme ukládat některé údaje, když si prohlížíte naše stránky, mobilní stránky nebo používáte mobilní aplikace. Využíváme soubory cookies, což jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače nebo zařízení, pokud navštívíte určitou stránku online, která ukládá vaše preference. Používáme také místně sdílené objekty nebo „flash cookies“. Soubory „flash cookies“ jsou podobné souborům cookies prohlížeče. Umožňují nám zapamatovat si údaje o vaší návštěvě naší stránky, ale nemohou přistupovat nebo využívat jiné údaje ve vašem počítači. Soubory flash cookies nepoužíváme, abychom si zapamatovali nebo přímo využívali vaše osobně identifikovatelné údaje, jako jsou například vaše jméno nebo e-mailová adresa. Soubory flash cookies využíváme výhradně na našich vlastních stránkách a na žádných jiných. Soubory cookies a flash cookies využíváme pro sledování používání našich stránek. Můžeme také využívat soubory cookies a soubory cookies třetích stran pro sledování provozu na stránce, zlepšování služeb a pro usnadnění jejich používání a/nebo aby byly stránky relevantnější. Soubory flash cookies a soubory cookies třetích stran nám pomáhají zobrazovat reklamy, které odpovídají vašim zájmům na základě vašeho využívání našich stránek.

7.2. Kdy soubory cookies používáme?

7.2.1 V průběhu procesu registrace

 • Tyto soubory cookies uchovávají údaje shromážděné během vaší registrace a umožňují nám rozpoznat vás, jakožto zákazníka, a poskytnout vám služby, které vyžadujete. Tyto údaje můžeme také využít pro lepší porozumění vašim zájmům, když jste online, a zlepšit vaše návštěvy na našich platformách.

7.2.2 Na naší webové stránce

 • U návštěvníků naší webové stránky používáme soubory cookies pro shromažďování údajů. Naše servery využívají tři různé druhy souborů cookies:
 • Dočasné cookies: Tento typ souborů cookies se pouze přiřazuje k vašemu počítači po dobu vaší návštěvy naší webové stránky. Dočasné cookies vám pomáhají s rychlejší navigací na naší webové stránce a, pokud již jste registrovaným zákazníkem, pomáhají nám při poskytování informací, které vás nejvíce zajímají. Platnost těchto souborů cookies vyprší, jakmile zavřete prohlížeč.
 • Trvalé cookies: Tento typ souborů cookies zůstává ve vašem počítači po dobu, na kterou je každý ze souborů cookies nastaven. Flash cookies jsou také trvalé.
 • Analytické cookies nám umožňují rozpoznat a určit počet návštěvníků. Ukazují nám, jak se návštěvníci pohybují na stránce, když ji používají. To nám pomáhá zlepšit to, jak naše stránky fungují, například tím, že zajistíme, že snadno naleznete to, co hledáte.

7.3 Soubory cookies nám umožňují

 • Lépe pochopit vaše preference a nabízet vám lépe cílené propagační nabídky.
 • Odlišit vás od jiných uživatelů našich stránek, což nám pomáhá poskytovat vám skvělý zážitek při prohlížení našich stránek a stejně tak nám to pomáhá zlepšovat naše stránky.
 • Určit vaše preference při přizpůsobování našeho obsahu a funkcí na míru vašim potřebám.
 • Ujistit se, že jste registrovaným uživatelem, a ukládat vaše přihlašovací údaje pro přístup k určitým stránkám na naší webové stránce.
 • Zobrazovat vám reklamy, které odpovídají vašim zájmům na základě vašeho využívání našich stránek.
 • Shromažďovat statistiky používání našich služeb.
 • Soubory cookies a technologii web beacon můžeme také využívat, abychom zajistili, že naše poštovní nástroje správně fungují.

7.4 Typy souborů cookies a jejich účel

Soubory cookies využíváme pro shromažďování údajů od návštěvníků naší webové stránky. Naše servery využívají dva různé druhy souborů cookies:

Dočasné cookies: tento typ souborů cookies se pouze přiřazuje k vašemu počítači po dobu vaší návštěvy naší webové stránky. Dočasné cookies vám pomáhají s rychlejší navigací na naší webové stránce a, pokud již jste registrovaným zákazníkem, pomáhají nám při poskytování informací, které vás nejvíce zajímají. Platnost těchto souborů cookies vyprší, jakmile zavřete prohlížeč.

Trvalé cookies: Tento typ souborů cookies zůstává ve vašem zařízení po dobu, na kterou je každý ze souborů cookies nastaven. Flash cookies jsou také trvalé.

SOUBORY COOKIES PRVNÍ STRANY: Tyto soubory jsou vytvářeny a spravovány stranou, která je odpovědná za webovou stránku partypoker.cz. Naše webová stránka využívá trvalé soubory cookies první strany, abychom mohli:

 • Lépe pochopit vaše preference.
 • Odlišit vás od jiných uživatelů našich stránek, což nám pomáhá poskytovat vám skvělý zážitek při prohlížení našich stránek a stejně tak nám to pomáhá zlepšovat naše stránky.
 • Určit vaše preference při přizpůsobování našeho obsahu a funkcí na míru vašim potřebám.
 • Ujistit se, že jste registrovaným uživatelem, a ukládat vaše přihlašovací údaje pro přístup k určitým stránkám na naší webové stránce.
 • Shromažďovat statistiky používání našich služeb.
 • Spravovat reklamní prostor na základě kritérií, jako je například četnost, s jakou jsou naše reklamy zobrazované.
 • Soubory cookies a technologii web beacon můžeme také využívat, abychom zajistili, že naše poštovní nástroje správně fungují.

SOUBORY COOKIES TŘETÍCH STRAN: Tyto soubory jsou spravovány reklamními a analytickými poskytovateli mimo naši webovou stránku.

Níže jsou uvedeny podrobnosti o třetích stranách, které mohou nastavovat a přistupovat k souborům cookies na vašem zařízení, stejně jako účel, pro které jsou ukládané údaje využívány:

Analytické cookies (využívané společností Adobe Omniture): Tyto soubory cookies se využívají pro studium vnitřního pohybu na stránkách a pro poskytování analytických údajů o návštěvnících, včetně kliknutí myší a pohybu myší. Společnost Adobe Omniture nám poskytuje statistické údaje. Společnost Adobe zaručuje anonymitu údajů o návštěvách na našich webových stránkách našim jménem. Tyto údaje se využívají pro studium objemu využívání našich webových stránek a pro jejich zlepšení. Soubory cookies využívané pro shromažďování těchto údajů jsou soubory cookies prvních a třetích stran a obsahují údaje o provozu a návštěvnících. Tyto soubory cookies neobsahují ani neshromažďují osobní údaje. Umožňují nám hodnotit počet uživatelů a tím i měřit a provádět statistické analýzy tohoto využívání naší služby uživateli. K tomuto účelu analyzujeme vaše prohlížení našich webových stránek, abychom mohli zlepšit spektrum nabízených služeb. Další informace naleznete na stránce: http://www.adobe.com/en/privacy/cookies.html

Reklamní cookies (využívané společnostmi Doubleclick a Adform): Tyto soubory cookies představují nejefektivnější způsob správy reklamní plochy na webové stránce, v aplikaci nebo platformě, protože poskytují požadované služby na základě kritérií, jako je například upravený obsah nebo to, jak často se reklamy zobrazují. Další informace naleznete na stránce: https://support.google.com/adsense/answer/7549925?hl=en-GB.

7.5 Seznam našich hlavních kategorií souborů cookies

BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ SOUBORY COOKIES

Bezpodmínečně nutné soubory cookies jsou klíčové pro to, aby se uživatel mohl pohybovat po webové stránce a využívat její funkce, jako je například přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

VÝKONNOSTNÍ SOUBORY COOKIES

Výkonnostní soubory cookies nám umožňují shromažďovat údaje o používání webové stránky. Tyto soubory cookies shromažďují anonymní údaje, díky kterým není možné návštěvníka identifikovat. Shromážděné údaje se používají pro zlepšení toho, jak naše webové stránky fungují a jak je můžeme zlepšit. Patří sem například:

 • Analýza webu
 • Míra odezvy na reklamu
 • Správa chyb
 • Testovací designy

FUNKČNÍ SOUBORY COOKIES

Funkční soubory cookies umožňují webové stránce zapamatovat si volby, které uživatel udělá (ID uživatele, jazyk nebo poloha) a umožňuje webové stránce poskytovat vylepšené služby. Údaje, které tyto soubory cookies shromažďují, mohou být anonymní a nelze s jejich pomocí sledovat prohlížení jednotlivce. Patří sem například:

 • Zapamatování nastavení uživatele
 • Detekce toho, že služba již byla nabízena
 • Plnění požadavků uživatele

ANALYTICKÉ SOUBORY COOKIES

Analytické soubory cookies nám umožňují rozpoznat a určit počet návštěvníků a ukazují nám, jak se návštěvníci pohybují na stránce, když ji používají.

7.6 Vypnutí a odstranění souborů cookies

7.6.1 Soubory cookies

Máte možnost přijmout nebo odmítnout soubory cookies. Většina webových prohlížečů vám umožňuje spravovat uživatelské preference pro používání souborů cookies, a to kdykoli.

Pro nastavení našich souborů cookies a souborů cookies třetích stran mohou uživatelé přejít na:

Google Chrome: Nástroje → Nastavení → Zobrazit rozšířená nastavení → Nastavení obsahu → Soubory cookie → Blokovat soubory cookie třetích stran a data webových stránek

Mozilla Firefox: Nástroje → Možnosti → Soukromí → Historie → Použít pro historii vlastní nastavení (odškrtnout veškerá políčka)

Internet Explorer: Nástroje → Možnosti internetu → Osobní údaje → Nastavení pro zónu internetu (posuňte navigační lištu nahoru na „Blokovat všechny soubory cookies“)

Safari: Nastavení → Předvolby → Soukromí → Blokování cookies (vyberte možnost „vždy“)

Safari (IOS): Nastavení → Safari → Blokovat cookies

7.6.2 Flash Cookies

Pokud chcete zamezit používání flash cookies, můžete spravovat vaše nastavení přehrávače Flash Player.

Pro správu používání flash cookies navštivte následující odkaz: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager03.html

Pokud si nepřejete povolit přehrávači Flash Player ukládat údaje, odškrtněte políčka „Povolit obsahu Flash třetích stran uložení informací do počítače“ a „Ukládat společné komponenty Flash a tím snížit časy stahování“. Pokud si přejete omezit množství údajů shromažďovaných flashovými aplikacemi, přesuňte posuvník Globálního nastavení ukládání na požadovanou pozici.

7.7 Odvolání souhlasu s používáním souborů cookies

Uživatelé mohou odvolat svůj souhlas s používáním souborů cookies ve svém prohlížeči s využitím nastavení poskytnutých výrobcem používaného prohlížeče nebo instalací systému odmítnutím prostřednictvím odkazů třetích stran, které instalují soubory cookies na webové stránky partypoker.cz.

Odvolání souhlasu pro společnost Adobe Omniture: http://www.adobe.com/en/privacy/opt-out.html
Odvolání souhlasu pro společnost Doubleclick: http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html

Pro odstranění flash cookies, které jsou již na vašem počítači instalované, navštivte: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Vyberte možnost „Odstranit vše“ nebo vyberte konkrétní stránku, kterou si přejete odstranit a následně zvolte možnost „Odstranit web“.

Měli byste vědět, že některé funkce obsahu na našich stránkách jsou dostupné pouze, pokud povolíte instalaci souborů cookies ve vašem prohlížeči. Pokud se rozhodnete soubory cookies odmítnout, je možné, že nebudete mít přístup ke všem interaktivním funkcím naší webové stránky.

Případně můžete navštívit stránku http://www.aboutcookies.org/, kde získáte informace o mazání a správě souborů cookies.

Pokud se rozhodnete soubory cookies odmítnout, je možné, že nebudete mít přístup ke všem interaktivním funkcím naší webové stránky.

Případně můžete navštívit stránku http://www.aboutcookies.org/, kde získáte informace o mazání a správě souborů cookies. Mějte, prosím, na paměti, že smazání našich souborů cookies nebo vypnutí ukládání budoucích souborů cookies může představovat omezení přístupu k některým oblastem a funkcím našich stránek.

7.8 Změny pravidel upravujících soubory cookies

Naše webové stránky mohou tato pravidla upravující soubory cookies upravit v závislosti na nové legislativě nebo zákonných nařízeních, nebo abychom zajistili, že jednáme v souladu s pokyny vydanými gibraltarským úřadem pro ochranu osobních údajů.

Pokud byste měli zájem o další informace o tom, jak využíváme soubory cookies, můžete kontaktovat naše Zákaznické služby.

8. SOUHLAS S VYUŽITÍM POSKYTOVATELŮ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

Abyste mohli v rámci našich služeb hrát o skutečné peníze, je nutné, abyste nám mohli své peníze zasílat a my je zase zasílat vám. Můžeme proto využívat služeb zpracovatele elektronických plateb z řad třetích stran a/nebo finančních institucí (dále jen „poskytovatelé elektronických služeb“), abychom takové finanční transakce mohli zpracovat. Přijetím našich Pravidel ochrany osobních údajů výslovně souhlasíte, že můžeme sdílet vaše osobní údaje potřebné pro zpracování transakce s poskytovateli elektronických služeb, a to (kde je to zapotřebí) včetně přenášení údajů mimo vaši zemi. Podnikáme kroky, abychom zajistili, že naše dohody s poskytovateli elektronických služeb chrání vaše osobní údaje.

9. SOUHLAS S BEZPEČNOSTNÍ KONTROLOU

Vyhrazujeme si právo provést kdykoli bezpečnostní kontrolu, abychom ověřili vaši totožnost, věk a registrační údaje, které jste nám poskytli, a ověřit vaše používání služby a vašich finančních transakcí s ohledem na potenciální porušení našich Všeobecných podmínek používání a platné právní úpravy. Svým souhlasem se zpracováním a používáním vašich osobních údajů naší společností opravňujete nás, naše zaměstnance, zástupce a dodavatele k používání vašich osobních údajů a zveřejnění vašich osobních údajů třetím stranám pro účely ověření údajů, které jste nám poskytli v průběhu používání služby, a to (kde je to zapotřebí) včetně přenášení údajů mimo vaši zemi. Bezpečnostní kontroly mohou zahrnovat mimo jiné vyžádání kreditní historie a/nebo jiné ověření informací, které nám poskytnete, v databázích třetích stran. Pro usnadnění těchto bezpečnostních kontrol navíc souhlasíte, že nám poskytnete takové údaje a dokumentaci, kterou budeme požadovat. Pokud jste občanem Německa, žádáme vás v souladu s místními předpisy, abyste se seznámili a odsouhlasili dodatečné prohlášení, které naleznete zde.

10. SOUHLAS S POUŽITÍM SOFTWARU PRO BOJ S PODVODY

Náš softwarový balík, používaný pro přístup a používání služeb - obsahuje určité funkce navržené k detekci používání automatických programů, které umožňují umělé (nelidské) inteligenci hrát na našich webových stránkách. Používání takových botů je porušením našich Všeobecných podmínek používánía považujeme to za neférové vůči ostatním hráčům. Instalací našeho softwaru a používáním naší služby souhlasíte, že náš software bude vykonávat funkce popsané v tomto oddílu. Náš software může vykonávat jakékoli nebo veškeré z uvedených funkcí, aby detekoval používání nedovolených automatických programů a zajistil, že naše prostředí je prosté podvodů: (1) prohlížet váš seznam spuštěných softwarových aplikací, když používáte naše služby; (2) prohlížet váš seznam spuštěných procesů, když používáte službu; a (3) prohlížet soubory ve složkách naší služby a složkách programů přidružených ke službě, abychom zajistili, že využíváte výhradně verzi našeho softwaru, která nebyla nijak upravena. V případě, že kterákoli z výše uvedených činností odhalí podezřelou aplikaci nebo proces, náš software může prohlížet soubory, které jsou k této podezřelé aplikaci nebo procesu přidružené a vytvořit kompilaci údajů (např. profil, který charakterizuje soubory přidružené k aplikaci nebo procesu), která může být porovnána s profily známých nedovolených automatických programů. Náš software nebude vykonávat náhodné prohledávání velkých oblastí vašeho pevného disku, zařízení nebo souborů a nebude přenášet žádné údaje směrem k nám ani třetím stranám, pokud se nejedná o údaje potřebné pro odhalení nedovolených automatických programů tak, jak je uvedeno výše. Náš software nebude pozměňovat žádné soubory ani údaje ve vašem počítači nebo jiném zařízení a nebude zasahovat do operací žádné z vašich aplikací. Používání softwaru můžete kdykoli ukončit odinstalací našeho softwarového balíku.

11. BEZPEČNOST

Chápeme důležitost zabezpečení údajů a technik, které jsou k zabezpečení údajů zapotřebí. Veškeré shromážděné osobní údaje ukládáme v heslem chráněné databázi, která je umístěna na naší zabezpečené síti chráněné nejmodernějším firewallem. Naše služba podporuje 128bitové šifrování SSL verze 3. Podnikáme kroky, abychom zajistili, že naše pobočky, zástupci, dceřiné společnosti a dodavatelé také využívají odpovídající úrovně zabezpečení.

12. OCHRANA DĚTÍ

Služba není zamýšlena pro nebo zaměřena na osoby mladší osmnácti (18) let (nebo osoby, které nedosáhly jiného zákonného věku stanoveného v jejich zemi). Kterákoli osoba, která nám poskytne své údaje prostřednictvím jakékoli části služby, tímto stvrzuje, že je starší osmnácti (18) let (nebo dosáhla jiného zákonného věku stanoveného v jejich zemi). Mezi naše zásady patří odhalování pokusů mladistvých o přístup k službě. Za tímto účelem může být nutné, abychom měli přístup k vašim osobním údajům a ověřili je. Pokud zjistíme, že se mladistvý pokusil nebo odeslal své osobní údaje prostřednictvím služby, tyto údaje nepřijmeme a podnikneme kroky k odstranění takových údajů z našich záznamů.

13. MEZINÁRODNÍ PŘEVODY

Osobní údaje shromážděné v rámci služby mohou být ukládány a zpracovávány v kterékoli zemi EU nebo EHP, ve které my, naše pobočky, naši dodavatelé, poskytovatelé elektronických služeb nebo zástupci provozují zařízení. Používáním našich služeb výslovně souhlasíte s přenosem jakýchkoli údajů mimo vaši zemi.

14. PRAKTIKY TŘETÍCH STRAN

Nemůžeme zajistit ochranu jakýchkoli údajů nebo obrázků, které poskytnete třetím stranám online, na které je ze služby odkazováno nebo které se na službu odkazují, ani žádných údajů shromážděných třetími stranami, které spravují náš věrnostní program nebo jiný program, protože tyto online stránky třetích stran jsou vlastněné a provozované nezávisle na nás. Jakékoli údaje shromážděné těmito třetími stranami nejsou upravovány těmito Pravidly ochrany osobních údajů, ale pravidly ochrany údajů těchto třetích stran, za předpokladu, že je mají. Pokud máte jakékoli otázky týkající se jejich postupů nakládání s údaji, seznamte se, prosím, s jejich pravidly ochrany osobních údajů. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za postupy, činy nebo zásady těchto třetích stran a nejsme odpovědní za obsah nebo ochranu osobních údajů na takových stránkách.

15. PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

Služba je provozovaná na bázi „JAK JE“ a „JAK JE DOSTUPNÁ“ bez jakékoli záruky. Nejsme odpovědní za události, které jsou mimo naši přímou kontrolu. Z důvodu komplexnosti a neustále se měnící povahy naší technologie a podnikání, nemůžeme zaručit, ani netvrdíme, že v ohledu ochrany vašich osobních údajů nedojde k chybě. Odmítáme odpovědnost za jakékoli nepřímé, náhodné, následné škody nebo sankční odškodnění v souvislosti s používáním nebo zveřejněním osobních údajů.

16. SLOUČENÍ A JINÉ UDÁLOSTI VYŽADUJÍCÍ PŘEVOD

Pokud bychom měli někdy podat žádost o bankrot nebo se stali platebně neschopnými, nebo by naši společnost koupila třetí strana, nebo by došlo k fúzi se třetí stranou, prodeji části našeho majetku nebo převodu podstatné části nebo veškerého našeho majetku na třetí stranu, máme právo sdílet osobní údaje a veškeré jiné údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím služby potenciálním a budoucím společnostem a partnerům v rámci fúze. Souhlasem s těmito standardními Všeobecnými podmínkami používání nám tímto dáváte souhlas s takovým převodem údajů.

17. SOUHLAS S PRAVIDLY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s používáním a zpracováním osobních údajů“ během procesu registrace nebo svým pokračujícím využíváním služeb po zveřejnění Pravidel ochrany osobních údajů souhlasíte s těmito Pravidly ochrany osobních údajů. Toto jsou naše kompletní a exkluzivní Pravidla ochrany osobních údajů a jsou nadřazené jakékoli předchozí verzi. S těmito Pravidly ochrany osobních údajů byste se měli seznámit společně s Všeobecnými podmínkami používání a jakýmikoli dodatečnými platnými podmínkami zveřejněnými na našich platformách. Tato Pravidla ochrany osobních údajů můžeme pravidelně měnit a o těchto změnách vás budeme informovat zveřejněním těchto podmínek na našich platformách. Z tohoto důvodu vám doporučujeme, abyste tato Pravidla ochrany osobních údajů pravidelně navštěvovali.

Společnost ElectraWorks Limited je společností registrovanou v rejstříku Úřadu pro ochranu osobních údajů na Gibraltaru.

18. Kontaktujte nás

Pokud máte otázky nebo chcete uplatnit své nároky, kontaktujte nás na adrese dataprotection@gvcgroup.com

Změněno/vytvořeno v červnu 2015