POWERFEST

powerfest-banner-full-width

18+ Platí obchodní podmínky.

POWERFEST: každý má šanci na pokerovou slávu.

POWERFEST je zpět a s ním desítky turnajů v necelých třech týdnech tvrdých pokerových bojů.

Turnaje pro každý bankroll...

Turnaje jsou rozděleny do levelů od Low po Super High Roller. Buy-in pořídíte už za 1,10 $!

3denní hlavní turnaj je na programu od soboty 24. dubna do úterý 27. dubna a nabízí GAR. 1 milion $. Zapojte se za buy-in 1050 $ nebo se kvalifikujte levněji přes speciální satelity.

V rámci této série můžete vybírat z nejrůznějších formátů včetně 6-Max, PKO a 6-4 Mix-Max.

 

Zahrajte si o navýšený bank…

Těšte se na exkluzivní hry POWERFEST SPINS pro tři hráče! Násobek může váš bank vystřelit do mnohanásobné výše a nabízí šanci, jak si během několika minut zajistit vstupenky na obrovské turnaje POWERFEST.

Zajistěte si místo teď hned!

Satelity už za 0,11 $ právě probíhají.

POWERFEST - základní údaje:

Rozpětí buy-in: 1,10 $ - 25 500 $
Varianty hry: NLH / PLO
Formáty: 8-Max, 6-Max, 8-6 Mix-Max, 6-4 Mix-Max, Rebuy, Freezeout, PKO, PKO Battle

Podmínky účasti

Vstupenky získané v satelitech Powerfest lze použít pouze v turnajích Powerfest od ${dic:66390299-AED6-4D46-8926-4C680B223795/start-date} do ${dic:D3F04739-2630-4182-91F6-FF0807407688/end-date} a po skončení série ztratí platnost. Hráči by se měli pokusit o získání vstupenek jen tehdy, když jsou schopni je využít, a musí je využít, když je to možné. Vstupenky zbývající po skončení série budou převedeny na T$ nebo vyměněny pouze v případě, že byly vyčerpány všechny možnosti účasti a opakované účasti (re-enter). Všechny další nevyužité vstupenky ztratí platnost a nebudou nijak nahrazeny, převedeny ani vyměněny. Jakékoli situace, které následující podmínky neupravují, budou vyřešeny v souladu s tímto principem dle uvážení managementu.

Obecné satelity Powerfest

 • Vstupenky z těchto her jsou akceptovány ve všech turnajích Powerfest s odpovídajícím buy-in.
 • Lze vyhrát více vstupenek, ale pokud existuje možnost účasti nebo opakované účasti (re-entry), musí být použity.
 • Hráči by měli získat pouze vstupenky, které jsou schopni použít.
 • Pokud má hráč vstupenky v počtu, který se rovná nebo je nižší než povolený počet vstupenek na finálový turnaj s odpovídajícím buy-in, a nepoužije je všechny kvůli vyřazení po ukončení doby pozdější registrace, budou jeho zbývající vstupenky převedeny na T$.
 • Pokud má hráč vstupenky v počtu, který je vyšší než povolený počet vstupenek na finálový turnaj s odpovídajícím buy-in, protože je vyhrál v souběžných satelitech, a nepoužije je všechny kvůli vyřazení po ukončení doby pozdější registrace a/nebo vyčerpá všechny možnosti účasti, budou jeho zbývající vstupenky převedeny na T$.
 • Označení „souběžné satelity“ se vztahuje na satelity, které se konají ve stejnou dobu. Hráči, kteří ještě nemají vstupenky v počtu, který se rovná nebo je vyšší než povolený počet vstupenek na finálový turnaj, mohou hrát souběžné satelity a pokud vyhrají více než jeden, mají všechny vstupenky, u nichž neexistovala možnost účasti či opakované účasti (re-entry), nárok na převedení.
 • Všechny další nevyužité vstupenky ztratí platnost a nebudou nijak nahrazeny, převedeny ani vyměněny.

Příklady:

Hráč A má dvě vstupenky na Powerfest v hodnotě 109 $, vhodné pro finálový turnaj série za 109 $, který nabízí jednu možnost re-entry. Jednu vstupenku použije k účasti a je vyřazen po ukončení doby pozdější registrace. Zbývající vstupenka bude převedena na T$.

Hráč B má dvě vstupenky na Powerfest v hodnotě 109 $, vhodné pro finálový turnaj série za 109 $, který nabízí jednu možnost re-entry. Jednu vstupenku použije k účasti, je vyřazen během doby pozdější registrace, ale rozhodne se, že nevyužije možnost re-enter. Zbývající vstupenka ztratí platnost a nebude nijak nahrazena, převedena ani vyměněna.

Hráč C má tři vstupenky na Powerfest v hodnotě 109 $, které vyhrál v nesouběžných satelitech, vhodné pro finálový turnaj série za 109 $, který nabízí jednu možnost re-entry. Jednu vstupenku použije k účasti a je vyřazen po ukončení doby pozdější registrace. Jedna ze zbývajících vstupenek bude převedena na T$, zatímco další ztratí platnost a nebude nijak nahrazena, převedena ani vyměněna.

Hráč D má tři vstupenky na Powerfest v hodnotě 109 $, které vyhrál v nesouběžných satelitech, vhodné pro finálový turnaj série za 109 $, který nabízí jednu možnost re-entry. Jednu vstupenku použije k účasti, je vyřazen během doby pozdější registrace, ale rozhodne se, že nevyužije možnost re-enter. Dvě zbývající vstupenky ztratí platnost a nebudou nijak nahrazeny, převedeny ani vyměněny.

Hráč E má jednu vstupenku na Powerfest v hodnotě 109 $, vhodnou pro finálový turnaj série za 109 $, který nabízí jednu možnost re-entry. Hraje dva zároveň probíhající satelity a oba vyhraje. Obě vstupenky mají nárok na převedení, pokud neexistuje možnost opakované účasti (re-entry).

Hráč F má dvě vstupenky na Powerfest v hodnotě 109 $, vhodné pro finálový turnaj série za 109 $, který nabízí jednu možnost re-entry. Neměl by se zapojovat do žádných dalších satelitů. Případné další vyhrané vstupenky ztratí platnost a nebudou nijak nahrazeny, převedeny ani vyměněny.

Satelity Powerfest spojené s konkrétním turnajem

 • Vstupenky z těchto her platí pouze pro konkrétní turnaj a/nebo uvedený flight (dle situace).
 • Lze vyhrát více vstupenek až do maximálního dostupného počtu účastí a opakovaných účastí (re-entry) v cílovém turnaji nebo flightu, které musí být podle možností použity pro účast nebo opakovanou účast (re-entry).
 • Hráči by měli získat pouze vstupenky, které jsou schopni použít.
 • Pokud má hráč vstupenky v počtu, který se rovná nebo je nižší než povolený počet vstupenek na cílový turnaj nebo flight, a nepoužije je všechny kvůli vyřazení po ukončení doby pozdější registrace, budou přebývající vstupenky převedeny na T$ nebo vyměněny za vstupenky na některý z budoucích flightů.
 • Pokud má hráč vstupenky v počtu, který je vyšší než povolený počet vstupenek na cílový turnaj nebo flight, protože je vyhrál v souběžných satelitech, a nepoužije je všechny kvůli vyřazení po ukončení doby pozdější registrace a/nebo vyčerpá všechny možnosti účasti, budou přebývající vstupenky převedeny na T$ nebo vyměněny za vstupenky na některý z budoucích flightů.
 • Označení „souběžné satelity“ se vztahuje na satelity, které se konají ve stejnou dobu. Hráči, kteří ještě nemají vstupenky v počtu, který se rovná nebo je vyšší než povolený počet vstupenek na cílový turnaj nebo flight, mohou hrát souběžné satelity a pokud vyhrají více než jeden, mají všechny vstupenky, u nichž neexistovala možnost účasti či opakované účasti (re-entry), nárok na převedení nebo výměnu.
 • U turnajů s několika flighty budou hráčům, kteří budou vyřazeni po ukončení doby pozdější registrace, ale nepostoupí do dalšího Day nebo Phase, vyměněny jejich vyhovující vstupenky za vstupenky na některý z budoucích flightů. Vyhovující vstupenky hráčů, kteří postoupí do dalšího Day nebo Phase, budou převedeny na T$.
 • Hráči, kteří hrají satelity poté, co už postoupili do dalšího Day nebo Phase, musí použít své vstupenky k účasti v dalším flightu a pokusit se postoupit s vyšším stackem v souladu s našimi podmínkami postupu do další fáze s nejlepším stackem. Na tyto vstupenky se potom vztahují stejná kritéria nároku na převedení jako u hráčů, kteří dosud nepostoupili do dalšího Day nebo Phase.

Příklady:

Hráč A má dvě vstupenky na Powerfest Main Event Day 1 v hodnotě 1050 $ (bez určení konkrétního flightu), vhodné pro Day 1A, který nabízí jednu možnost re-entry na jeden flight. Hráč se může rozhodnout, zda tyto vstupenky použije k účasti nebo opětovné účasti (re-enter) v libovolném flightu, ale pokud nepostoupí do Day 2 na první pokus, musí použít obě vstupenky. Pokud postoupí do Day 2, bude zbývající vstupenka převedena na T$, jinak ztratí nevyužité vstupenky platnost a nebudou nijak nahrazeny, převedeny ani vyměněny.

Hráč B má jednu vstupenku na Powerfest Main Event Day 1A v hodnotě 1050 $, vhodnou pro Day 1A, který nabízí jednu možnost re-entry na jeden flight Do Day 1A se nezapojí. Vstupenka ztratí platnost a nebude nijak nahrazena, převedena ani vyměněna za vstupenku na některý z budoucích flightů.

Hráč C má dvě vstupenky na Powerfest Main Event Day 1A v hodnotě 1050 $, vhodnou pro Day 1A, který nabízí jednu možnost re-entry na jeden flight Jednu vstupenku použije k účasti, je vyřazen během doby pozdější registrace, ale rozhodne se, že nevyužije možnost re-enter. Zbývající vstupenka ztratí platnost a nebude nijak nahrazena, převedena ani vyměněna.

Hráč D má jednu vstupenku na Powerfest Main Event Day 1A v hodnotě 1050 $, vhodnou pro Day 1A, který nabízí jednu možnost re-entry na jeden flight Jednu vstupenku použije k účasti a je vyřazen po ukončení doby pozdější registrace. Zbývající vstupenka bude vyměněna za vstupenku na některý z budoucích flightů nebo převedena na T$, pokud nejsou k dispozici žádné budoucí flighty.

Hráč E má jednu vstupenku na Powerfest Main Event Day 1A v hodnotě 1050 $, vhodnou pro Day 1A, který nabízí jednu možnost re-entry na jeden flight Jednu vstupenku použije k účasti a postoupí do Day 2 na první pokus. Zbývající vstupenka bude převedena na T$.

Hráč F má tři vstupenky na Powerfest Main Event Day 1A v hodnotě 1050 $ (které vyhrál v nesouběžných satelitech), vhodné pro Day 1A, který nabízí jednu možnost re-entry na jeden flight Tyto vstupenky mají stejný nárok na převedení či výměnu jako první dvě vstupenky hráčů D a E, třetí vstupenka ztratí platnost a nebude nijak nahrazena, převedena ani vyměněna.

Hráč G má jednu vstupenku na Powerfest Main Event Day 1A v hodnotě 1050 $, vhodnou pro Day 1A, který nabízí jednu možnost re-entry na jeden flight Hraje dva zároveň probíhající satelity a oba vyhraje. Obě vstupenky mají nárok na převedení, pokud neexistuje možnost opakované účasti (re-entry).

Hráč H má dvě vstupenky na Powerfest Main Event Day 1A v hodnotě 1050 $, vhodné pro Day 1A, který nabízí jednu možnost re-entry na jeden flight Neměl by se zapojovat do žádných dalších satelitů. Případné další vyhrané vstupenky ztratí platnost a nebudou nijak nahrazeny, převedeny ani vyměněny za vstupenky na některý z budoucích flightů.

Hráč I hraje Powerfest Main Event Day 1A a postoupí do Day 2. Pokud chce, může hrát satelity budoucích flightů, ale vyhrané vstupenky musí použít k účasti a opakované účasti (re-entry), s jejichž pomocí se pokusí postoupit s vyšším stackem. Na tyto vstupenky se vztahují stejné podmínky výměny a převedení jako u hráčů, kteří ještě nepostoupili do Day 2.