Fold equity

Myšlenka „hodnoty složení karet“ může vypadat poměrně děsivě, ale ve skutečnosti je to vcelku jednoduchý koncept.

Hodnota složení karet je bonusovou hodnotou, kterou získáte, když započítáte pravděpodobnost, že váš soupeř složí karty. Odhadnout výši hodnoty složení karet závisí do značné míry na vaší schopnosti číst soupeře. Jinými slovy si musíte být poměrně jistí tím, s jakou pravděpodobností soupeř složí karty. Vzorec pro výpočet je následující:

Hodnota složení karet = (pravděpodobnost, že soupeř složí karty) x (prostředky soupeře ve hře)

Pojďme si to ukázat na příkladu:

Představte si, že hrajete hru proti svému kamarádovi Cool Hand Joeovi. Na ruku dostanete 6♣ 6♥ a Joe drží J♠ 10♦. Jedná se o klasickou situaci s hodem mincí, kdy je vaše šance na výhru v podstatě padesát na padesát. Vaše přesná šance na vítězství je přibližně 51 %. Pokud by tedy v banku bylo 100 $, vaše hodnota v banku by se rovnala 51 $ (100 $ x 51 %).

Tento výpočet ale nebere v úvahu pravděpodobnost, že Joe složí karty, pokud vsadíte, nebo navýšíte na all-in. Řekněme, že si myslíte, že váš soupeř složí karty vůči sázce all-in v 50 % případů. Hodnota složení karet v tomto příkladu by tedy byla následující:

50 % (pravděpodobnost, že soupeř složí karty) x 49 % (soupeřova hodnota v banku) = 24,5 %

Vaše celková hodnota v banku se 100 $ by tedy činila přibližně 75 $ (hodnota v banku 51 $ + hodnota složení karet 24 $).

Je samozřejmé, že čím vyšší je pravděpodobnost, že Joe složí karty po sázce, tím větší bude vaše hodnota složení karet. Proto je opravdu důležité, abyste měli o svých soupeřích dobrý přehled a byli schopni odhadnout svou hodnotu v banku.

V praxi u stolu je velmi obtížné hodnotu odhadnout přesně, protože nemůžete vědět, co soupeři drží v ruce. Pochopení konceptu hodnoty složení karet vám ale pomůže přijímat ziskovější rozhodnutí.

Nejběžnější situací, ve které lze hodnotu složení karet využít na maximum, je ta, při níž hráči stačí už jen jedna karta k dosažení barvy nebo postupky. Řekněme například, že zase hrajete s Cool Hand Joem. Na ruce máte 5♦ 6♦ a Joe drží K♥ Q♣. Na flop přijde K♦ A♦4♠. V této situaci máte jen 40% šanci na vítězství ve srovnání s Joeovými 60 %. Jste si docela jistí, že Joe s 50% pravděpodobností složí karty, pokud vsadíte dostatečně vysokou částku. Tím se navýší vaše celková hodnota v banku ze 40 % na 70 %. Z tohoto důvodu je z dlouhodobého hlediska ziskovější v dané situaci použít semi-bluf.

Varování na konec...

Při hře proti opravdu loose agresivním hráčům bude vaše hodnota složení karet blízká nule. Stejný případ platí při hře proti hráčům s velmi nízkým počtem žetonů v turnajích (hráči se short stackem). Hráči se short stackem vám karty nesloží tak často, protože musí více riskovat.