[an error occurred while processing this directive]

Ostatní hry

Ostatní pokerové hry

Když se řekne „poker“, většina lidí si vybaví variantu no-limit Texas Hold'em. Tato verze hry je vzrušující a dramatická a hodí se k televiznímu vysílání. Když nastane čas zamíchat karty a rozdávat je, je právě tento formát první volbou.

Není to ale jediná varianta pokeru, která se hraje. Pokud budete chtít vyzkoušet něco nového, máme pro vás užitečnou příručku na adrese partypoker.

Limit Hold'em

Limit Hold’em se hraje úplně stejně jako No Limit Hold’em s tím rozdílem, že sázka je omezena na předem stanovenou výši.

Více informací

Jedná se o pokerovou hru ze staré školy. Hraje se stejně jako Texas Hold’em, dostanete dvě karty na ruku, na stůl přichází flop, turn a river a rozdíl spočívá pouze ve způsobu sázení.

Poker s limitem se hraje zejména v hotovostních hrách a konkrétní sázkové limity jsou většinou uvedeny v názvu stolu. U stolu 2 $ / 4 $ jsou sázkové násobky stanoveny na 2 $ a 4 $. První číslo se používá pro první dvě kola sázení, druhá částka se používá pro poslední dvě kola sázení.

Blindy pro tento stůl jsou stanoveny na 1 a 2 $, protože velký blind na stole s limitem má vždy velikost menší sázky.

Následuje rychlý příklad:

Na stole 2 $ / 4 $ můžete jako první hráč na řadě vsadit pouze 2 $. Další osoba na řadě může složit karty, dorovnat sázku nebo navýšit na celkem 4 $. Pokud by chtěl třetí hráč navýšit, pak by celková sázka činila 6 $. Tento limit 2 $ platí pro sázení před flopem i po flopu.

Na turnu a riveru se sázkový limit posouvá k vyššímu sázkovému limitu, který je na tomto stole 4 $.

V limitním pokeru je omezen také počet navýšení v jednom kole. Tento počet bývá většinou čtyři, ale konkrétní podmínky se mohou lišit. Vzhledem ke stanoveným sázkovým limitům se jedná o velmi důmyslnou verzi pokeru. Je jasné, že nenarazíte na žádné šílené all-iny.

Pot-limit Hold'em

Stejně jako u limitní verze je i zde vaše sázení omezeno. Maximální sázka je omezena částkou, která je v banku ve chvíli, kdy sázíte.

Více informací

Mezi variantami no-limit a limit se nachází varianta pot limit. Stejně jako u limitních her je vaše sázení na těchto stolech omezeno. Nejedná se ale o pevné a předem stanovené limity, protože vaše maximální sázka je omezena tím, co je v banku ve chvíli, kdy sázíte (počítají se sem všechny žetony v banku a všechny sázky na stole, a to včetně dorovnání, které budete muset před navýšením učinit).

Pot-limit Omaha

Dostanete karty na ruku jako v Hold’emu, ale tentokrát dostanete 4. Všichni hráči pak mají pět společných karet lícem vzhůru. Důležité je si uvědomit, že k vytvoření kombinace musíte vždy použít právě 2 ze svých 4 karet na ruce!

Více informací

Omaha je další velice oblíbenou variantou pokeru. Hráči obdrží čtyři karty na ruku, které vidí pouze oni sami, a pět komunitních karet, které vidí všichni.

Každý hráč musí k vytvoření výherní kombinace využít právě dvě ze svých karet na ruce a tři komunitní karty na stole. Odehrávají se čtyři kola sázení, které probíhají stejně jako Texas Hold’em. Pokud potřebujete nějaké věci připomenout, můžete si zde svou paměť osvěžit.

Stejně jako v pot-limit Hold‘emu je vaše sázení v pot-limit Omaze omezeno. Vaše maximální sázka je omezena tím, co je v banku ve chvíli, kdy sázíte (počítají se sem všechny žetony v banku a všechny sázky na stole, a to včetně dorovnání, které budete muset před navýšením učinit).

Pot-limit Omaha Hi-Lo

Jedná se o téměř stejnou variantu jako Omaha, až na to, že se bank dělí na konci hry mezi nejlepší a nejnižší kombinace na konci hry. Nízká kombinace musí obsahovat pět různých karet, které jsou rovné nebo nižší než 8. Například A-2-4-7-8.

Více informací

Stejně jako v běžné Omaze musí každý hráč k vytvoření kombinace použít dvě ze svých karet na ruce a tři komunitní karty. Odehrávají se opět čtyři kola sázení, které probíhají stejně jako Texas Hold’em.

V Pot-Limit Omaha Hi/Lo jsou vaše sázky také omezeny. Vaše maximální sázka je omezena tím, co je v banku ve chvíli, kdy sázíte (počítají se sem všechny žetony v banku a všechny sázky na stole, a to včetně dorovnání, které budete muset před navýšením učinit).

7 Card Stud

7 Card Stud přináší drastickou změnu tempa i formátu ve srovnání s Texas Hold'em a Omahou a vyžaduje určitou trpělivost. Je to však vzrušující hra, která může být velmi výnosná!

Více informací

Než hra začne, musí každý hráč vsadit „ante“, což je povinná sázka, která zajišťuje vklad peněz do banku. V pokerových hrách typu stud neexistují žádné společné karty. Namísto toho začne dealer rozdávat karty po směru hodinových ručiček, dokud všichni hráči nebudou mít tři karty. První dvě karty jsou rozdány lícem dolů (karty „hole“), třetí karta je lícem vzhůru (karta „door“).

7 Card Stud se dělí do pěti kol sázení, přičemž se sázky posouvají kolem stolu po směru hodinových ručiček.

Pokud dojde k remíze dvou nebo více hráčů díky tomu, že budou držet stejně silné vítězné kombinace pěti karet, bude bank mezi tyto hráče rozdělen. Pokud zbude lichý žeton, bude tento žeton odevzdán hráči s lepší barvou.

Zahájení sázek

Hráč s nejnižší kartou otočenou lícem vzhůru začne hru povinnou sázkou zvanou „bring-in“. Pokud mají stejnou nejnižší kartu dva hráči nebo více hráčů, pak o bring-inu rozhoduje barva karty v abecedním pořadí anglických označení barev: clubs (kříže), diamonds (káry), hearts (srdce) a spades (piky).

Třetí kolo

Po provedení sázky bring-in každý hráč (počínaje hráčem po levici bring-inu) může složit karty, dorovnat sázku nebo navýšit až do limitu sázky.

Čtvrté kolo

Všichni obdrží další kartu lícem vzhůru. V tuto chvíli začíná se sázením hráč s nejvyššími dvěma kartami. Pouze v tomto platí, že pokud se hráči spárují lícem vzhůru otočené karty, pak může vsadit dvojnásobek normální sázky.

Páté kolo

Všichni obdrží další kartu lícem vzhůru. Sázet začíná hráč s nejlepší kombinací lícem vzhůru otočených karet.

Šesté kolo

Všichni obdrží další kartu lícem vzhůru. Se sázením opět začíná hráč s nejvyšší kombinací karet otočených lícem vzhůru.

Sedmé kolo neboli river

Všichni dostanou svou poslední kartu otočenou lícem dolů. Se sázením začíná stejný hráč jako v předchozím kole.

Showdown

Vyhrává hráč s nejlepší kombinací.

7 Card Stud Hi/Lo

7 Card Stud Hi/Lo je stejnou hrou jako 7 Card Stud až na to, že se bank rozdělí mezi nejlepší kombinaci (stejným způsobem jako v 7 Card Stud) a nejnižší kombinaci (která musí být tvořena pěti kartami od osmičky níže).

Více informací

Stejně jako v 7 Card Stud dostanete sedm karet, pomocí nichž budete vytvářet nejlepší možnou pokerovou kombinaci pěti karet za využití standardního hodnocení kombinací.

Rozdíl spočívá v tom, že můžete usilovat také o vytvoření „nejnižší kombinace“. Nejnižší kombinace musí obsahovat pět nespárovaných karet nižších než osmička. Čím nižší, tím lepší, přičemž postupky a barvy se nepočítají. Nejlepší nejnižší kombinace, kterou můžete dostat, je A-2-3-4-5 (říká se jí „the wheel“ (kolo)), přičemž nejhorší nejnižší kombinace je 4-5-6-7-8.

Pokud hra dospěje do showdownu, pak se rozdělí 50/50 mezi nejlepší nejvyšší kombinaci a nejlepší nízkou kombinaci. Pokud nemá žádný z hráčů nízkou kombinaci, pak celý bank připadá hráči s nejlepšími kartami.

Blackjack

Blackjack

Blackjack je kasinová klasika, kterou si můžete užít přímo zde na adrese partypoker.

Přečtěte si více o hře Blackjack a jejích pravidlech