Podmínky pro odpojení a zrušení hry

1. Pokud partypoker nestanoví jinak, vysvětlují následující podmínky pravidla a postupy, jimž podléhají všechna práva hráčů v případě odpojení a zrušení hry.

2. Ochrana proti odpojení je nástroj, který chrání hráče v případě, že ztratí připojení k internetu v době, kdy se podílí na banku. Pokud dojde k odpojení hráče, může tento hráč zůstat v daném listu (za předpokladu, že má k dispozici ochranu proti odpojení), aby mohl soutěžit o část banku, na němž se v momentě odpojení finančně podílel.

3. partypoker usiluje o co nejlepší ochranu svých hráčů v případě odpojení. Naším cílem je chránit hráče a zároveň provádět přiměřené kontroly, aby nedošlo ke zneužití nabízené ochrany.

4. Ochrana proti odpojení je koncipována výhradně pro použití v případech skutečného odpojení. Jakékoli zneužití tohoto záměru může vést k zabavení jakýchkoli vyhraných peněz, diskvalifikaci z turnajů, ztrátě nároku na ochranu proti odpojení nebo k vyloučení ze stránky.

5. Náš software je koncipován tak, aby před poskytnutím ochrany proti odpojení dokázal rozeznat, zda u daného hráče došlo ke skutečnému odpojení. U hráčů, kteří se z ochrany proti odpojení pokusí vytěžit výhodu tak, že úmyslně 'vysadí', bude toto jednání vyhodnoceno jako fold.

6. Hráči musí počítat s rizikem odpojení a pokud se jejich spojení přeruší, měli by se co nejrychleji opět přihlásit a pokračovat ve hře. Zeptejte se vašeho poskytovatele internetového připojení, jakým způsobem by bylo možné snížit riziko odpojení. partypoker nenese odpovědnost za odpojené hráče.

7. Pokud dojde k odpojení hráče během listu a hráč má k dispozici ochranu proti odpojení, bude moci hrát o část banku, do něhož investoval peníze. Hráč může vyhrát celou částku, která se v banku nacházela v momentě odpojení.

8. partypoker si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky a vyhrazuje si v této souvislosti konečné rozhodnutí ve všech věcech dle svého výhradního uvážení. Změny podmínek a důležitá rozhodnutí partypoker patřičně oznámí elektronicky a/nebo písemně.

Lifeline („záchranná síť“)

U některých typů stolů (všechny turnaje a některé stoly ring games se zvláštním označením) není běžná ochrana proti odpojení k dispozici. Vedle názvu těchto stolů v lobby je uvedeno 'No DP'. Pokud je některý hráč, který investoval do aktuálního banku, u těchto stolů považován za odpojeného, získá od systému dodatečný čas, aby se mohl vrátit a zapojit se opět do hry.

Délka dodatečného času závisí na velikosti aktuálního banku:

 • U stud games je ‘X’ nižší vklad
 • U flop games je ‘X’ big blind

Stoly bez heads-up:

 • Žádný dodatečný čas, pokud je velikost banku 5 x X.
 • 20 vteřin, pokud je velikost banku více než 5 x X a maximálně 20 x X.
 • 30 vteřin, pokud je velikost banku více než 20 x X a maximálně 40 x X.
 • 45 vteřin, pokud je velikost banku více než 40 x X a maximálně 80 x X.
 • 60 vteřin, pokud je velikost banku více než 80 x X.

Stoly s heads-up:

 • 20 vteřin, pokud je velikost banku více než 0 a maximálně 5 x X.
 • 30 vteřin, pokud je velikost banku více než 5 x X a maximálně 10 x X.
 • 45 vteřin, pokud je velikost banku více než 10 x X.

Systém bude čekat po dobu dodatečného času pouze v případě, že aktuální hráč, který je považován za odpojeného, a) investoval do banku a b) jeho aktuální možnosti nezahrnují možnost 'check'. Tato funkce se nazývá 'lifeline' (záchranná síť).

Lifeline je v podstatě jen dodatečný čas, který hráč dostane proto, aby se rozhodl, co bude dělat v případě, že je odpojen a je na něm řada. Varujeme hráče, kteří by se chtěli pokusit tuto funkci úmyslně zneužít, protože v takovém případě riskují potrestání ve formě ztráty žetonů i peněz.

Hráč bude mít 60 vteřin na opětovné připojení, včetně lifeline. Pokud se opětovně připojí v 56. vteřině, bude mít potom nejméně 20 vteřin na provedení dalšího kroku: jde o zvláštní časovou rezervu, zvanou 'bet time-out'.

Následuje stručný přehled stolů a turnajů s funkcí lifeline nebo s obvyklou ochranou proti odpojení (DP):

 • Jakýkoli stůl (normální, STT, MTCT) může mít buď lifeline nebo DP; žádný stůl nemůže mít obě funkce zároveň.
 • Všechny turnajové stoly mají funkci lifeline.
 • Stoly Live Game mají buď DP nebo lifeline.
 • Stoly STT a MTCT nemají v lobby dodatečné označení lifeline.
 • U stolů Live Game, které mají funkci lifeline, bude v seznamech v lobby uvedeno 'No DP'.

Hráči mají k dispozici neomezený počet funkcí lifeline, dokud jsou splněny výše uvedené podmínky.

Když software rozhodne, že hráč kvůli odpojení získá dodatečný čas, dostane od nás tento hráč zprávu na chatu.

Pokud má hráč, který je považován za odpojeného, možnost check, zvolí za něj software automaticky tento krok a neposkytne mu žádný dodatečný čas.

Ochrana proti odpojení - turnaje sit & go u jednoho stolu

Ochranu proti odpojení jsme u všech turnajů sit & go u jednoho stolu odstranili. Pokud ztratíte spojení, bude za váš list automaticky proveden fold. Tato změna byla provedena na základě žádosti našich hráčů.

Ochrana proti odpojení - turnaje sit & go u více stolů

Na turnajích sit & go u více stolů není ochrana proti odpojení k dispozici. Pokud ztratíte spojení, bude za váš list automaticky proveden fold.

Ochrana proti odpojení - hraní na turnajích u více stolů

Na turnajích u více stolů není ochrana proti odpojení k dispozici. Pokud ztratíte spojení, bude za váš list automaticky proveden fold. Tato změna byla provedena na základě žádosti našich hráčů.

Pravidla při zrušení hry

Hry o reálné peníze

Hráči dostanou zpět přesnou částku, kterou měli v době zrušení.

Hry o herní peníze

Hráči dostanou zpět přesný počet žetonů, který si s sebou původně vzali do hry, protože nevedeme záznamy o všech listech s herními penězi.

Turnaje u více stolů

Hráči, kteří byli vyřazeni z turnaje před zrušením z technických důvodů, přijdou o svůj buy-in a vstupní poplatek.

Hráči, kteří v turnaji zůstávají v době, kdy je z technických důvodů zrušen, budou zpětně vyplaceni takto:

1. Každý hráč obdrží výhru odpovídající částce, kterou by získal další hráč, který má být vyřazen.

2. Po udělení výher podle bodu 1 bude 50 % zbývajícího banku rozděleno rovným dílem mezi zbývající hráče a 50 % bude rozděleno na procentuální bázi podle počtu žetonů zbývajících hráčů v době zrušení.

3. Zbývajícím hráčům bude rovněž vrácen vstupní poplatek.

Blackjack

Pokud dojde k vašemu odpojení během blackjackové hry, stačí, když se přihlásíte zpět na svůj účet. V přerušené hře pak můžete pokračovat v místě, kde došlo k vašemu odpojení. Pokud jste byli odpojeni po odeslání informací, zobrazí se další sekvence nebo výsledek jako v normálním průběhu.

Pokud budete mít i nadále problémy, obraťte se na naši zákaznickou službu. Danou situací se budeme zevrubně zabývat. Jakékoli prohry způsobené chybou v našem systému okamžitě vyplatíme zpět.

Deal-making

Proces deal-makingu pokračuje jako obvykle, i když během diskuze s ostatními hráči dojde k vašemu odpojení. Potom mohou následovat tyto scénáře:

 • Opětovně se připojíte, když diskuze ještě probíhá a opět se zapojíte do procesu.
 • Opětovně se nepřipojíte dříve, než bude dohoda odmítnuta, protože vypršela lhůta na její uzavření.
 • Ostatní hráči dohodu odmítnou, zatímco jste odpojeni, a hra mezitím opět pokračuje.
 • Odpojení je považováno za nepřímé odmítnutí dohody: v případě, že musí dohodu schválit všichni hráči u stolu, nedojde k jejímu uzavření, pokud se opětovně nepřipojíte a nepotvrdíte ji ve stanoveném čase.

Veškeré použití partypoker podléhá podmínkám použití partypoker.

partypoker
16. října 2013