Zůstatek a údaje účtu

Zůstatek a údaje účtu

Co je můj účet v reálných penězích?

Na tomto účtu jsou uloženy vaše zůstatky skutečných peněz. Váš celkový zůstatek na účtu se skutečnými penězi je dán součtem vašich dostupných a omezených prostředků a prostředků ve hře. Dostupný zůstatek: Tato částka zůstatku představuje váš zůstatek skutečných peněz, který si můžete vzít do jakékoli hry dle vlastního výběru. Jedná se o maximální částku, kterou můžete vybrat. Nezahrnuje vaše prostředky ve hře. Omezený zůstatek: Omezený zůstatek znamená, že váš účet obsahuje aktivní bonusovou částku, u níž je možnost výběru omezena, protože zatím nebyly splněny požadavky na výši sázek nebo počet odehraných her s rakem. Tuto částku si můžete společně s dostupným zůstatkem vzít pouze do určených her uvedených v sekci omezeného zůstatku. V takovém případě můžete použít celou tuto částku nebo její část na sázení / hru, přičemž zároveň budete uspokojovat příslušné podmínky bonusu k jeho konečnému uvolnění do dostupného zůstatku. Tuto částku si nemůžete vyplatit. Na základě podmínek bonusové nabídky však můžete zahrnout své vklady a výhry (kromě částky bonusu).

Co je celková částka ve hře?

Jedná se o celkovou částku, kterou jste měli ve hře na herních stolech, když jste otevřeli toto okno. Váš zůstatek ve hře může zahrnovat vaše dostupné i omezené zůstatky.

Co je celkový zůstatek na účtu?

Jedná se o sumu vašich dostupných a omezených zůstatků a zůstatku ve hře.

Co je můj účet v herních penězích (zobrazených v žetonech)?

Tento účet zahrnuje vaše zůstatky herních peněz. Všechny výpočty s herními penězi počítají s žetony a nepřináší žádný užitek ve formě skutečných peněz.

Co je bonusový účet (prozatímní stav)?

Bonusová částka s omezeným uvolněním se přičte na váš bonusový účet jako odměna a na účtu bonusů zůstane až do chvíle, než splníte podmínky uvolnění platné pro danou bonusovou nabídku. Tato tabulka zobrazuje částku bonusu spolu s bonusovým kódem. Více podrobností o bonusech získáte po kliknutí na kartu „Bonus“.

Čím se liší bonusový účet od účtu v reálných penězích?

Na účtu bonusů najdete seznam bonusů připsaných na váš účet bonusů. Tyto bonusy nelze použít na herních stolech, dokud nesplníte omezení specifikovaná v bonusové nabídce. Po splnění omezení budou bonusové prostředky připsány do dostupného zůstatku, který si můžete vzít ke stolům.

Když provedu Buy-in do určité hry, zobrazí se v měně hry někdy nižší částka než ta, která by vznikla z přepočtu s běžným směnným kurzem. Proč?

Pokud se měna vašeho účtu liší od herní měny, zaokrouhlíme zůstatek účtu při převodu na herní měnu na dvě desetinná místa. To platí pro pole „Vaše finanční prostředky“ a „Vzít peníze ke stolu“ v okně s buy-inem (vstupným). Zaokrouhlená čísla jsou uvedena pouze v okně vstupného. Tento proces žádným způsobem neovlivňuje váš skutečný zůstatek účtu.

Proč se v okně Buy-in někdy Buy-in stejné hodnoty po přepočtu zobrazí jako různé částky?

Ve vzácných případech se v okně vstupného zobrazí částka o 1 cent vyšší nebo nižší než ta, kterou jste použili původně. Stejně tak si můžete povšimnout rozdílu ve vložených a vybraných částkách. To je způsobeno zaokrouhlováním měny mezi měnou účtu a herní měnou. Ujišťujeme vás, že se nejedná o poplatek a proces zaokrouhlování nijak neovlivňujeme.

Kdy na mém účtu v reálných penězích vzniká omezený zůstatek?

Omezený zůstatek se vytvoří na účtu skutečných peněz, jakmile bude na váš účet skutečných peněz připsán bonus s omezením výběru. Tato částka se nazývá počáteční omezený zůstatek a může zahrnovat vaši částku vkladu, která je od bonusové částky oddělena.